Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauksaimniecības nozīme ES paplašināšanās procesā

Eiropas Komisijas eksperti lauksaimniecības un lauku attīstības jomā palīdz kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm sagatavoties gaidāmajai dalībai ES, proti, sagatavoties tieši saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) lauku attīstību.