Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jordbruks- och utvecklingspolitiken

EU ser till att den gemensamma jordbrukspolitiken är förenlig med utvecklingsmålen och att utvecklingssamarbetet blir effektivare.

En konsekvent politik för utveckling

Genom en konsekvent politik för utveckling försöker EU ta hänsyn till utvecklingsmålen i all politik som kan påverka utvecklingsländerna. Syftet är att EU:s olika åtgärder ska samverka och dra åt samma håll så att de gynnar utvecklingsländerna och effektiviserar utvecklingssamarbetet. Det här arbetssättet understryks i kommissionens meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk från 2017 som hänvisar till jordbrukspolitikens globala dimension och vikten av att samordna politiken med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Utmaningar

Utvecklingsländernas främsta utmaningar är att trygga livsmedelsförsörjningen och minska fattigdomen. År 2050 måste det produceras tillräckligt med livsmedel för 9,3 miljarder människor, det vill säga 2 miljarder fler än 2011. OECD och FAO räknar med att den globala livsmedelsproduktionen kommer att öka med cirka 60 % på 40 år.

I juni 2017 antogs ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling där EU åtar sig att föra en konsekvent politik för utveckling och erkänner att detta är avgörande för strategin för att hjälpa partnerländerna att uppnå målen för hållbar utveckling. En konsekvent politik för utveckling ska tillämpas på alla politikområden och alla områden som omfattas av FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, särskilt när det gäller handel, finanser, miljö och klimat, livsmedelstrygghet, migration och säkerhet.

Rapportering om framsteg

Ungefär vartannat år lägger EU fram en lägesrapport om arbetet med en konsekvent politik för utveckling.

I den senaste rapporten från 2019 beskrivs EU-institutionernas och EU-ländernas framsteg under 2015–2018, mot bakgrund av FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling och dess effekter på den globala utvecklingen.