Skip to main content
Agriculture and rural development

PAC și țările în curs de dezvoltare

Măsurile de asigurare a coerenței dintre politica agricolă comună (PAC) și obiectivele de dezvoltare și de eficientizare a cooperării pentru dezvoltare.

Politici coerente pentru dezvoltare

Aplicând principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), Uniunea Europeană urmărește să țină seama de obiectivele de dezvoltare în toate politicile sale care pot afecta țările în curs de dezvoltare. UE caută să minimizeze contradicțiile și să creeze sinergii între diferitele sale politici, în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. În același timp, caută să eficientizeze cooperarea pentru dezvoltare. Acest principiu este subliniat în Comunicarea Comisiei Europene din 2017 privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii, care se referă la dimensiunea globală a PAC și la necesitatea de a asigura coerența politicilor, în conformitate cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă.

Provocări

Principalele provocări cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare sunt insecuritatea alimentară și sărăcia. Până în 2050, omenirea va trebui să producă suficiente alimente pentru 9,3 miliarde de persoane (cu 2 miliarde mai mult decât în 2011). Conform rapoartelor OCDE/FAO, aceasta înseamnă o creștere cu aproximativ 60 % a producției mondiale de alimente în următorii 40 de ani.

În iunie 2017, noul Consens european privind dezvoltarea a reafirmat angajamentul UE față de CPD și a confirmat rolul important al acestei coerențe în strategia pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în țările noastre partenere. Consensul sublinia că principiul CPD ar trebui să fie aplicat în toate politicile și în toate domeniile vizate de Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, acordând o atenție deosebită comerțului, finanțelor, mediului și schimbărilor climatice, securității alimentare, migrației și securității.

Urmărirea evoluției

Aproape o dată la doi ani, UE elaborează un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentul său față de CPD, obligație înscrisă în Tratatul de la Lisabona.

Cel mai recent raport, publicat în 2019, face un bilanț al progreselor realizate de instituțiile UE și de țările UE cu privire la CPD în perioada 2015-2018, în contextul schimbărilor globale permanente în materie de dezvoltare de după adoptarea Agendei 2030 a ONU privind dezvoltarea durabilă.