Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Den fælles landbrugspolitik og udvikling

Vi skal sikre, at den fælles landbrugspolitik er i overensstemmelse med udviklingsmålene, og effektivisere udviklingssamarbejdet.

Udviklingsvenlig politikkohærens

EU vil sørge for en udviklingsvenlig politikkohærens, dvs. sikre, at de forskellige politikker hænger bedre sammen med udviklingsmålene. Det skal ske ved, at EU at tager hensyn til udviklingsmålene i alle de af EU's politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Dermed kan man minimere inkonsekvens, øge samspillet mellem forskellige EU-politikker til gavn for udviklingslandene og effektivisere udviklingssamarbejdet. Der lægges vægt på denne tilgang i Kommissionens meddelelse fra 2017 om fremtiden for fødevarer og landbrug, hvor der henvises til den fælles landbrugspolitiks globale dimension og behovet for en sammenhængende politik, der er i overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Udfordringer

Udviklingslandenes største problemer er fødevaremangel og fattigdom. I 2050 vil der på globalt plan skulle produceres fødevarer til 9,3 mia. mennesker – det er 2 mia. mere end i 2011. Ifølge OECD/FAO-rapporter vil dette resultere i en anslået stigning i den globale fødevareproduktion på 60 % i løbet af de næste 40 år.

I juni 2017 bekræftede EU med den nye europæiske konsensus om udvikling sit engagement i udviklingsvenlig politikkohærens og anerkendte denne metode som et afgørende element i strategien for at nå målene for bæredygtig udvikling i vores partnerlande. Ifølge denne konsensus skal den udviklingsvenlige politikkohærens lægges til grund for alle politikker og alle områder, der er omfattet af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, med særlig vægt på handel, finans, miljø og klimaændringer, fødevaresikkerhed, migration og sikkerhed.

Rapporter om fremskridt

Ca. hvert andet år udarbejder EU en rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til sine forpligtelser til at sikre udviklingsvenlig politikkohærens, hvilket er et krav, der er nedfældet i Lissabontraktaten.

Den seneste rapport blev offentliggjort i 2019 og gør status over EU-institutionernes og EU-landenes fremskridt med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens i perioden 2015-18 inden for det skiftende globale udviklingsmiljø, som har fulgt vedtagelsen af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Arrangementer