Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

ZPP i razvoj

Usklađivanje zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) s razvojnim ciljevima i povećanje učinkovitosti razvojne suradnje.

Usklađenost politika u interesu razvoja

S pomoću usklađenosti politika u interesu razvoja Europska unija nastoji razvojne ciljeve uključiti u svaku svoju politiku koja bi mogla utjecati na zemlje u razvoju. Cilj joj je smanjiti proturječnosti i stvoriti sinergiju različitih politika EU-a u korist zemalja u razvoju te razvojnu suradnju učiniti učinkovitijom, a sve u korist zemalja u razvoju. Taj je pristup Europska komisija naglasila 2017. Komunikacijom o budućnosti hrane i poljoprivrede koja se odnosi na globalnu dimenziju zajedničke poljoprivredne politike i potrebu za usklađenošću politika u skladu s Programom održivog razvoja do 2030.

Izazovi

Glavni su izazovi za zemlje u razvoju rješavanje pitanja sigurnosti opskrbe hranom i smanjenje siromaštva. Do 2050. svjetska proizvodnja hrane morat će zadovoljiti potrebe 9,3 milijarde ljudi, dvije milijarde više nego 2011. Prema izvješćima OECD-a i FAO-a, to će za posljedicu imati procijenjeni rast globalne proizvodnje hrane od 60 % tijekom sljedećih 40 godina.

U lipnju 2017. novi europski konsenzus o razvoju potvrdio je da je EU posvećen usklađivanju politika u interesu razvoja te da to prepoznaje kao ključni element strategije za postizanje ciljeva održivog razvoja u partnerskim zemljama. Tim je konsenzusom predviđeno da se usklađenost politika u interesu razvoja primjenjuje u svim politikama i u svim područjima obuhvaćenima Programom UN-a za održivi razvoj do 2030., s posebnim naglaskom na trgovini, financijama, zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena, sigurnosti opskrbe hranom, migracijama i sigurnosnim pitanjima.

Izvješćivanje o napretku

EU gotovo svake dvije godine izrađuje izvješće o napretku u usklađenosti politika u interesu razvoja, a taj je zahtjev sadržan u Ugovoru iz Lisabona.

Posljednje izvješće objavljeno je 2019. i u njemu se analizira napredak institucija i država članica EU-a u usklađenosti politika u interesu razvoja od 2015. do 2018. u kontekstu promjena u globalnom okruženju od donošenja UN-ova Programa održivog razvoja do 2030.