Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Ühine põllumajanduspoliitika

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) märksõnad on toit, keskkond ja maapiirkonnad.

ÜPP on seega ühiskonna ja põllumajanduse vaheline partnerlus, millega tagatakse stabiilne toiduga varustatus, kindlustatakse põllumajandustootjate sissetulek, kaitstakse keskkonda ja hoitakse maapiirkondi elujõulisena.

Euroopa Komisjon on tähelepanelikult kuulanud põllumajandustootjate ja ELi riikide väljendatud muresid.

a young farming couple holding a chicken
Ülevaade ÜPP eesmärkidest, ajaloost ja kehtivatest eeskirjadest ning sellest, kuidas toetatakse ÜPP raames ELi põllumajandustootjaid ja Euroopa toiduga kindlustatust.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet
EL edendab toiduga kindlustatust ja kestlikku põllumajandust, nähes põllumajandustootjatele ette sissetulekutoetuse.
a person holding wheat in a field
Ülevaade põllumajandusturge reguleerivatest ELi eeskirjadest
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background
Põllumajandustootjate, metsandusettevõtjate ja maakogukondade vajaduste rahuldamiseks tagab Euroopa Komisjon, et ühise põllumajanduspoliitika rahastamine on õiglane, ulatuslik ja läbipaistev.

Liikmesriigi tasandi ÜPP strateegiakavad ühendavad mitmesuguseid kohalikke ja ELi tasandi eesmärke, et saavutada sihipäraseid ja käegakatsutavaid tulemusi.

Maaelu areng

Teemad

Seotud lingid

ÜPP järgib sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku lähenemisviisi kestlikkusele

Põllumajandusturgudega seotud andmed ja analüüs

Üritused

  • Näitused
  • reede, 26. juuli 2024, 09:00 - esmaspäev, 29. juuli 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Välisüritus