Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Ühine põllumajanduspoliitika

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) märksõnad on toit, keskkond ja maapiirkonnad.

ÜPP on seega ühiskonna ja põllumajanduse vaheline partnerlus, millega tagatakse stabiilne toiduga varustatus, kindlustatakse põllumajandustootjate sissetulek, kaitstakse keskkonda ja hoitakse maapiirkondi elujõulisena.

Ühine põllumajanduspoliitika 2023–2027 algas 1. jaanuaril 2023.

a young farming couple holding a chicken

Ülevaade

Ülevaade ÜPP eesmärkidest, ajaloost ja kehtivatest eeskirjadest ning sellest, kuidas toetatakse ÜPP raames ELi põllumajandustootjaid ja Euroopa toiduga kindlustatust.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet

Sissetulekutoetus

EL edendab toiduga kindlustatust ja kestlikku põllumajandust, nähes põllumajandustootjatele ette sissetulekutoetuse.
a person holding wheat in a field

Turumeetmed

Ülevaade põllumajandusturge reguleerivatest ELi eeskirjadest
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background

ÜPP rahastamine

Põllumajandustootjate, metsandusettevõtjate ja maakogukondade vajaduste rahuldamiseks tagab Euroopa Komisjon, et ühise põllumajanduspoliitika rahastamine on õiglane, ulatuslik ja läbipaistev.
A farmer monitoring his crop in a greenhouse

CAP Strategic Plans

National level CAP Strategic Plans combine a wide range of local and EU-level objectives to deliver targeted, tangible results.

Maaelu areng

Teemad

Seotud lingid

Kestlik ÜPP

ÜPP järgib sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku lähenemisviisi kestlikkusele

Turud

Põllumajandusturgudega seotud andmed ja analüüs

Üritused

  • Konverentsid ja tippkohtumised

EU Agri-Food Days

  • teisipäev, 5. detsember 2023, 09:30 - reede, 8. detsember 2023, 15:30 (CET)
  • Otseülekanne on vaadatav