Skip to main content
Agriculture and rural development

Ühine põllumajanduspoliitika

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) märksõnad on toit, keskkond ja maapiirkonnad.

ÜPP on seega ühiskonna ja põllumajanduse vaheline partnerlus, millega tagatakse stabiilne toiduga varustatus, kindlustatakse põllumajandustootjate sissetulek, kaitstakse keskkonda ja hoitakse maapiirkondi elujõulisena.

Ühine põllumajanduspoliitika 2023–2027 algas 1. jaanuaril 2023.

Ülevaade

Ülevaade ÜPP eesmärkidest, ajaloost ja kehtivatest eeskirjadest ning sellest, kuidas toetatakse ÜPP raames ELi põllumajandustootjaid ja Euroopa toiduga kindlustatust.

Sissetulekutoetus

EL edendab toiduga kindlustatust ja kestlikku põllumajandust, nähes põllumajandustootjatele ette sissetulekutoetuse.

Turumeetmed

Ülevaade põllumajandusturge reguleerivatest ELi eeskirjadest

ÜPP rahastamine

Põllumajandustootjate, metsandusettevõtjate ja maakogukondade vajaduste rahuldamiseks tagab Euroopa Komisjon, et ühise põllumajanduspoliitika rahastamine on õiglane, ulatuslik ja läbipaistev.

Maaelu areng

ÜPP toetab maapiirkondade elavdamist ja majanduslikku elujõulisust maaelu arengut toetavate rahaliste vahendite ja meetmete kaudu.

ÜPP strateegiakava

Teemad

Seotud lingid

Kestlik ÜPP

ÜPP järgib sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku lähenemisviisi kestlikkusele

Turud

Põllumajandusturgudega seotud andmed ja analüüs