Skip to main content
Agriculture and rural development

Ülevaade ühisest põllumajanduspoliitikast

ÜPP põhimõte, toimimine ja eeskirjad, tulemuslikkuse järelevalve, tulevikku kujundav mõju jne