Skip to main content
Agriculture and rural development

Keskkonnasäästlikkus ELi põllumajanduses

Ühine põllumajanduspoliitika asetab head keskkonnatavad ELi põllumajanduse ja metsanduse keskmesse, tagades selle, et planeedi kaitse ja toidu tootmine käivad käsikäes.

Üritused