Skip to main content
Agriculture and rural development

Rahvusvaheline koostöö ja kokkulepped ELi põllumajandussektoris

ELi koostöö põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

EU-Canada Dialogue

EU-Canada dialogue on sustainability, environmental stewardship and climate action in agriculture.

Üritused