Skip to main content
Agriculture and rural development

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine

Põllumajandustootjate, metsandusettevõtjate ja maakogukondade vajaduste rahuldamiseks tagab Euroopa Komisjon, et ühise põllumajanduspoliitika rahastamine on õiglane, ulatuslik ja läbipaistev.