Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajandus

Ülevaade mahepõllumajandust, geograafilisi tähiseid ja kvaliteedikavasid, loomseid ja taimseid saadusi jmt käsitlevast teabest.

Loomsed saadused

EL võtab vastu õigusakte, et reguleerida mitmesuguste loomsete saaduste tootmist, eksporti ja importi Euroopa riikides.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem võimaldab hoida põllumajandustootjaid kursis häid põllumajandustavasid käsitlevate õigusnormidega, mida kõik ELi põllumajandustootjad peavad järgima.

Mahepõllumajandus

Mahepõllumajanduse poliitika, eeskirjad, sertifitseerimine, toetused ja kriteeriumid

Sertifitseerimine

Põllumajanduslikele ja muudele toiduainetele kvaliteedisertifikaatide väljastamine, registrid, kaitse ja kontroll

Noored põllumajandustootjad

Teemad

Seotud lingid

Turuväljavaated

Suundumused ja prognoosid ELi põllumajanduslike toiduainete turgudel.

Turgude vaatlusrühmad

Turgude vaatlusrühmad loodi selleks, et tulla paremini toime turu volatiilsusega ja lugeda turusignaale.