Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajandus

Ülevaade mahepõllumajandust, geograafilisi tähiseid ja kvaliteedikavasid, loomseid ja taimseid saadusi jmt käsitlevast teabest.

Loomsed saadused

The EU legislates to regulate the production, export and import of various animal products in European countries.

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem

Põllumajandusettevõtete nõustamise süsteem võimaldab hoida põllumajandustootjaid kursis häid põllumajandustavasid käsitlevate õigusnormidega, mida kõik ELi põllumajandustootjad peavad järgima.

Mahepõllumajandus

Policy, rules, organic certifications, support and criteria for organic farming.

Sertifitseerimine

Quality certifications for agricultural and other food products, registers, protection and control.

Teemad

Seotud lingid

Suundumused ja prognoosid ELi põllumajanduslike toiduainete turgudel.

Turgude vaatlusrühmad loodi selleks, et tulla paremini toime turu volatiilsusega ja lugeda turusignaale.