Skip to main content
Agriculture and rural development
Põllumajandus ja maaelu areng

ELi põllumajandustootjate, toiduga kindlustatuse, keskkonna ja maapiirkondade toetamine

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)

ÜPP on põllumajanduse ja ühiskonna ning Euroopa ja põllumajandustootjate vaheline partnerlus.

Noored põllumajandustootjad

Põllumajandustootjate vananemise tõttu suurendab EL oma jõupingutusi, et julgustada noori asuma põllumajandusega tegelema.

Maaelu areng

ÜPP toetab maapiirkondade elavdamist ja majanduslikku elujõulisust maaelu arengut toetavate rahaliste vahendite ja meetmete kaudu.

Sustainable agriculture

Kestlik põllumajandus

EL ühendab sotsiaalsed, keskkonnaalased ja majanduslikud lähenemisviisid, et luua kestlikum põllumajandussüsteem.
Farming

Põllumajandus

Teave mahepõllumajanduse, geograafiliste tähiste ja kvaliteedikavade, loomsete ja taimsete saaduste ning muude valdkondade kohta.
International

Rahvusvaheline

EL teeb koostööd partneritega kogu maailmas, et hõlbustada põllumajandustoodetega kauplemist ja tagada üleilmne toiduga kindlustatus.
Põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaal

Põhjalik teave põllumajandusturgude, majanduse ja kaubanduse kohta riiklikul ja ELi tasandil ning andmed ÜPP kohta.

Põhinäitajad

Turgude vaatlusrühmad

Turgude vaatlusrühmad loodi selleks, et tulla paremini toime turu volatiilsusega ja lugeda turusignaale.

Turuväljavaated

Põllumajanduslike toorainete ja toiduainete turuväljavaated lühikeses ja keskpikas perspektiivis.

Hinnaandmed

Põllumajandustoodete ja toiduainete hinnaandmete kokkuvõtted nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil.

Tootmisandmed

Andmed eri põllumajanduslike toorainete ja toodete tootmise ja saagikuse kohta ELis.

Kaubandusandmed

Teave ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise kohta partneritega kogu maailmas.

Teemad

Keskpika perioodi väljavaated

Aruandes antakse ülevaade peamiste ELi põllumajandusturgude, sissetulekute ja keskkonna väljavaadetest keskpikas perspektiivis kuni 2032. aastani.

Netisaade „Food for Europe“

Euroopa netisaadete sari, mis sisaldab intervjuusid ELi põllumajanduspoliitika peamiste osalejatega selle kohta, kuidas muuta toidusüsteemid õiglasemaks, tervislikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.
Rahastamine ja hanked

ELi projektide ja algatuste rahastamisvõimalused ja pakkumismenetlused.

Lisateave

Konsulteerimine

Konsultatsioonid seoses ELi algatustega põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas.  

Avaldage arvamust

Üritused