Skip to main content
Agriculture and rural development
Põllumajandus ja maaelu areng

ELi põllumajandustootjate, toiduga kindlustatuse, keskkonna ja maapiirkondade toetamine

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)

ÜPP on põllumajanduse ja ühiskonna ning Euroopa ja põllumajandustootjate vaheline partnerlus.

ÜPP toetab ELi põllumajandustootjaid, kaitseb toiduga kindlustatust, võitleb kliimamuutustega ja aitab maapiirkondadel areneda.

Põllumajandustootjate vananemise tõttu suurendab EL oma jõupingutusi, et julgustada noori asuma põllumajandusega tegelema.

ÜPP toetab maapiirkondade elavdamist ja majanduslikku elujõulisust maaelu arengut toetavate rahaliste vahendite ja meetmete kaudu.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaal

Põhjalik teave põllumajandusturgude, majanduse ja kaubanduse kohta riiklikul ja ELi tasandil ning andmed ÜPP kohta.

Põhinäitajad

Turgude vaatlusrühmad loodi selleks, et tulla paremini toime turu volatiilsusega ja lugeda turusignaale.

Põllumajanduslike toorainete ja toiduainete turuväljavaated lühikeses ja keskpikas perspektiivis.

Põllumajandustoodete ja toiduainete hinnaandmete kokkuvõtted nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil.

Andmed eri põllumajanduslike toorainete ja toodete tootmise ja saagikuse kohta ELis.

Teave ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise kohta partneritega kogu maailmas.

Teemad

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Rahastamine ja hanked

ELi projektide ja algatuste rahastamisvõimalused ja pakkumismenetlused.

Lisateave

Konsulteerimine

Konsultatsioonid seoses ELi algatustega põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas.  

Avaldage arvamust

Üritused