Põhisisu juurde
Agriculture and rural development
Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)

ÜPP on põllumajanduse ja ühiskonna ning Euroopa ja põllumajandustootjate vaheline partnerlus.

Põllumajandustootjate vananemise tõttu suurendab EL oma jõupingutusi, et julgustada noori asuma põllumajandusega tegelema.

ÜPP toetab maapiirkondade elavdamist ja majanduslikku elujõulisust maaelu arengut toetavate rahaliste vahendite ja meetmete kaudu.

a person holding a box of vegetables
EL ühendab sotsiaalsed, keskkonnaalased ja majanduslikud lähenemisviisid, et luua kestlikum põllumajandussüsteem.
a person walking in a field with goats
Teave mahepõllumajanduse, geograafiliste tähiste ja kvaliteedikavade, loomsete ja taimsete saaduste ning muude valdkondade kohta.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
EL teeb koostööd partneritega kogu maailmas, et hõlbustada põllumajandustoodetega kauplemist ja tagada üleilmne toiduga kindlustatus.
Põllumajandusliku toidutööstuse andmeportaal

Põhjalik teave põllumajandusturgude, majanduse ja kaubanduse kohta riiklikul ja ELi tasandil ning andmed ÜPP kohta.

Põhinäitajad

Turgude vaatlusrühmad loodi selleks, et tulla paremini toime turu volatiilsusega ja lugeda turusignaale.

Põllumajanduslike toorainete ja toiduainete turuväljavaated lühikeses ja keskpikas perspektiivis.

Põllumajandustoodete ja toiduainete hinnaandmete kokkuvõtted nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil.

Andmed eri põllumajanduslike toorainete ja toodete tootmise ja saagikuse kohta ELis.

Teave ELi põllumajanduslike toiduainetega kauplemise kohta partneritega kogu maailmas.

Featured topics

Lühiajalise väljavaatearuande 2024. aasta kevade väljaandes esitatakse põllumajanduslike toiduainete turgude viimased suundumused ja väljavaated.
a collage of images of people, animals and fruit
Euroopa netisaadete sari, mis sisaldab intervjuusid ELi põllumajanduspoliitika peamiste osalejatega selle kohta, kuidas muuta toidusüsteemid õiglasemaks, tervislikumaks ja keskkonnahoidlikumaks.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Rahastamine ja hanked

ELi projektide ja algatuste rahastamisvõimalused ja pakkumismenetlused.

Lisateave

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Konsulteerimine

Konsultatsioonid seoses ELi algatustega põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas.  

Avaldage arvamust