Skip to main content
Agriculture and rural development

Sissetulekutoetus

Põllumajandustootjatele makstavad sissetulekutoetused ning see, kuidas Euroopa Liit edendab toiduga kindlustatust ja kestlikku põllumajandust.