Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajandusettevõtete struktuur ja majandamine

Põllumajandustootjate sissetulekutoetus

Näitajad hõlmavad otsetoetusi saavate põllumajanduslike majapidamiste osakaalu, ÜPP keskmist sissetulekutoetust hektari kohta ja otsetoetuste osakaalu põllumajanduslikus faktortulus.