Skip to main content
Agriculture and rural development

Ühine põllumajanduspoliitika minu riigis

Teave ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) elluviimise ja kohaldamise kohta ELi liikmesriikides

Uus ÜPP võimaldab ELi liikmesriikidele suuremat paindlikkust, et kohandada meetmeid kohalike tingimustega.

ÜPP strateegiakavad

ELi liikmesriikide ÜPP strateegiakavades kombineeritakse mitmesuguseid sihipäraseid sekkumisi, et rahuldada riikide konkreetseid vajadusi ja saavutada käegakatsutavaid tulemusi seoses ELi tasandi eesmärkidega.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Maaelu areng

Seotud lingid