Skip to main content
Agriculture and rural development

Ühine põllumajanduspoliitika minu riigis

Teave ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) elluviimise ja kohaldamise kohta igas ELi riigis

Uus ÜPP võimaldab ELi liikmesriikidele suuremat paindlikkust, et kohandada meetmeid kohalike tingimustega.

Põllumajanduspoliitika tulemuslikkus

Näitajad, hindamised, uuringud ja aruanded võimaldavad hinnata ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkust ning uurida, kuidas sissetulekutoetust jagatakse.

ÜPP strateegiakavad

ELi liikmesriikide ÜPP strateegiakavades kombineeritakse mitmesuguseid sihipäraseid sekkumisi, et rahuldada riikide konkreetseid vajadusi ja saavutada käegakatsutavaid tulemusi seoses ELi tasandi eesmärkidega.

Maaelu areng

Seotud lingid