Skip to main content
Agriculture and rural development

Majanduslik kestlikkus ELi põllumajanduses

Ühine põllumajanduspoliitika julgustab võtma kasutusele kestlikke majandustavasid, et säilitada põllumajanduse ja metsanduse pikaajaline kasumlikkus.