Skip to main content
Agriculture and rural development

Tööhõive ja majanduskasv maapiirkondades

Poliitikaeesmärk

Ülevaade olulistest teemadest (töökohad, majanduskasv, vaesus, põllumajandusliku toidutööstuse ja maapiirkondade probleemid)

Üritused