Skip to main content
Agriculture and rural development

Põllumajanduse roll ELi laienemisel

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu eksperdid annavad kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele juhiseid ELiga ühinemiseks ettevalmistumisel, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja maaelu arengu valdkonnas.