Skip to main content
Agriculture and rural development

Úloha zemědělství při rozšiřování EU

Odborníci Evropské komise v oblasti zemědělství a rozvoje venkova poskytují kandidátským a potenciálním kandidátským zemím pokyny k přípravě na budoucí přistoupení k EU, konkrétně ke společné zemědělské politice (SZP) a rozvoji venkova.