Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het GLB is een partnerschap tussen landbouw en samenleving en tussen Europa en de Europese landbouwers.

GLB in mijn land

Informatie over hoe het landbouwbeleid in elk EU-land wordt uitgevoerd door middel van de strategische GLB-plannen en met behulp van het GLB-netwerk van de EU.

Jonge boeren

Vanwege de vergrijzing onder de boeren levert de EU extra inspanningen om jongeren voor de landbouwsector te winnen.

Plattelandsontwikkeling

Het GLB ondersteunt de vitaliteit en economische levensvatbaarheid van het platteland met financiering en maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

a person holding a box of vegetables

Duurzame landbouw

Met een combinatie van sociale, ecologische en economische benaderingen wil de EU een duurzamere landbouw tot stand brengen.
a person walking in a field with goats

Landbouw

Informatie over biologische landbouw, geografische aanduidingen en kwaliteitsregelingen, dierlijke en plantaardige producten enz.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil

Internationaal

De EU werkt samen met partners wereldwijd om de handel in landbouwproducten te vereenvoudigen en de mondiale voedselzekerheid te waarborgen.
Dataportaal voor agrovoedingsmiddelen

Achtergrondinformatie over landbouwmarkten, de economie en handel op nationaal en EU-niveau en cijfers over het GLB.

Kerncijfers

Marktobservatoria

Er zijn marktobservatoria opgericht om beter om te gaan met marktvolatiliteit en de marktsignalen te interpreteren.

Marktvooruitzichten

Marktvooruitzichten op korte en middellange termijn voor landbouwgrondstoffen en levensmiddelen.

Prijsgegevens

Samenvattingen van prijsgegevens voor landbouwproducten en levensmiddelen voor de consument, zowel op EU- als mondiaal niveau.

Productiegegevens

Gegevens over de productie en opbrengsten van verschillende landbouwgrondstoffen en -producten in de EU.

Handelsgegevens

Informatie over de handelsbetrekkingen van de EU in de agrovoedingssector met partners in de hele wereld.

Featured topics

a collage of images of people, animals and fruit

“Food for Europe”-podcast

Europese podcastreeks met interviews met belangrijke spelers in het EU-landbouwbeleid over eerlijkere, gezondere en groenere voedselsystemen.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Financiering en aanbestedingen

Financieringsmogelijkheden en aanbestedingsprocedures voor EU-projecten en -initiatieven.

Meer informatie

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Raadplegingen

Raadplegingen in het kader van EU-initiatieven op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling.  

Uw mening telt

Evenementen