Skip to main content
Agriculture and rural development
Landbouw en plattelandsontwikkeling

Ondersteuning van landbouwers in de EU, voedselzekerheid, milieu en plattelandsgebieden

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het GLB is een partnerschap tussen landbouw en samenleving en tussen Europa en de Europese landbouwers.

Het GLB ondersteunt landbouwers in de EU, beschermt onze voedselzekerheid, draagt bij tot de strijd tegen de klimaatverandering en helpt plattelandsgebieden te floreren.

Vanwege de vergrijzing onder de boeren levert de EU extra inspanningen om jongeren voor de landbouwsector te winnen.

Het GLB ondersteunt de vitaliteit en economische levensvatbaarheid van het platteland met financiering en maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Dataportaal voor agrovoedingsmiddelen

Achtergrondinformatie over landbouwmarkten, de economie en handel op nationaal en EU-niveau en cijfers over het GLB.

Kerncijfers

Er zijn marktobservatoria opgericht om beter om te gaan met marktvolatiliteit en de marktsignalen te interpreteren.

Marktvooruitzichten op korte en middellange termijn voor landbouwgrondstoffen en levensmiddelen.

Samenvattingen van prijsgegevens voor landbouwproducten en levensmiddelen voor de consument, zowel op EU- als mondiaal niveau.

Gegevens over de productie en opbrengsten van verschillende landbouwgrondstoffen en -producten in de EU.

Informatie over de handelsbetrekkingen van de EU in de agrovoedingssector met partners in de hele wereld.

Onderwerpen die aan bod komen

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Financiering en aanbestedingen

Financieringsmogelijkheden en aanbestedingsprocedures voor EU-projecten en -initiatieven.

Meer informatie

Raadplegingen

Raadplegingen in het kader van EU-initiatieven op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling.  

Uw mening telt

Evenementen