Skip to main content
Agriculture and rural development
Landbouw en plattelandsontwikkeling

Ondersteuning van landbouwers in de EU, voedselzekerheid, milieu en plattelandsgebieden

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het GLB is een partnerschap tussen landbouw en samenleving en tussen Europa en de Europese landbouwers.

GLB in mijn land

Informatie over hoe het landbouwbeleid in elk EU-land wordt uitgevoerd door middel van de strategische GLB-plannen en met behulp van het GLB-netwerk van de EU.

Jonge boeren

Vanwege de vergrijzing onder de boeren levert de EU extra inspanningen om jongeren voor de landbouwsector te winnen.

Plattelandsontwikkeling

Het GLB ondersteunt de vitaliteit en economische levensvatbaarheid van het platteland met financiering en maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Sustainable agriculture

Duurzame landbouw

Met een combinatie van sociale, ecologische en economische benaderingen wil de EU een duurzamere landbouw tot stand brengen.
Farming

Landbouw

Informatie over biologische landbouw, geografische aanduidingen en kwaliteitsregelingen, dierlijke en plantaardige producten enz.
International

Internationaal

De EU werkt samen met partners wereldwijd om de handel in landbouwproducten te vereenvoudigen en de mondiale voedselzekerheid te waarborgen.
Dataportaal voor agrovoedingsmiddelen

Achtergrondinformatie over landbouwmarkten, de economie en handel op nationaal en EU-niveau en cijfers over het GLB.

Kerncijfers

Marktobservatoria

Er zijn marktobservatoria opgericht om beter om te gaan met marktvolatiliteit en de marktsignalen te interpreteren.

Marktvooruitzichten

Marktvooruitzichten op korte en middellange termijn voor landbouwgrondstoffen en levensmiddelen.

Prijsgegevens

Samenvattingen van prijsgegevens voor landbouwproducten en levensmiddelen voor de consument, zowel op EU- als mondiaal niveau.

Productiegegevens

Gegevens over de productie en opbrengsten van verschillende landbouwgrondstoffen en -producten in de EU.

Handelsgegevens

Informatie over de handelsbetrekkingen van de EU in de agrovoedingssector met partners in de hele wereld.

Onderwerpen die aan bod komen

Vooruitzichten op middellange termijn

Het verslag geeft een overzicht van de vooruitzichten op middellange termijn voor belangrijke landbouwmarkten, inkomens en milieu in de EU tot 2032.

“Food for Europe”-podcast

Europese podcastreeks met interviews met belangrijke spelers in het EU-landbouwbeleid over eerlijkere, gezondere en groenere voedselsystemen.
Financiering en aanbestedingen

Financieringsmogelijkheden en aanbestedingsprocedures voor EU-projecten en -initiatieven.

Meer informatie

Raadplegingen

Raadplegingen in het kader van EU-initiatieven op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling.  

Uw mening telt

Evenementen