Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
1 of 2
Agriculture and rural development
Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Η ΚΓΠ είναι σύμπραξη μεταξύ της γεωργίας και της κοινωνίας, και μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών της.

Πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της γεωργικής πολιτικής σε κάθε χώρα της ΕΕ με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και το δίκτυο ΚΓΠ της ΕΕ.

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του γεωργικού πληθυσμού, η ΕΕ εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία.

Η ΚΓΠ στηρίζει τον παλμό και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών μέσω χρηματοδότησης και δράσεων που προάγουν την αγροτική ανάπτυξη.

a person holding a box of vegetables
Η ΕΕ συνδυάζει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου γεωργικού συστήματος.
a person walking in a field with goats
Πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα συστήματα ποιότητας, τα ζωικά και φυτικά προϊόντα και πολλά άλλα.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
Η ΕΕ συνεργάζεται με εταίρους ανά τον κόσμο για τη διευκόλυνση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και την προστασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.
Διαδικτυακή πύλη δεδομένων για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής

Εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τις γεωργικές αγορές, την οικονομία και το εμπόριο σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και δεδομένα σχετικά με την ΚΓΠ.

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

Δημιουργήθηκαν παρατηρητήρια της αγοράς για να αντιμετωπίζεται καλύτερα η αστάθεια της αγοράς και να λαμβάνονται τα μηνύματα της αγοράς.

Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς για τα βασικά γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα.

Περιλήψεις των δεδομένων σχετικά με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των καταναλωτικών τροφίμων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και τις αποδόσεις διαφόρων γεωργικών προϊόντων και βασικών γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ.

Πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής με εταίρους ανά τον κόσμο.

Featured topics

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν επαρκή και διαφοροποιημένη προσφορά τροφίμων, ακόμη και σε περιόδους κρίσης.
a collage of images of people, animals and fruit
Ευρωπαϊκές σειρές podcast που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με βασικούς παράγοντες της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα τροφίμων μπορούν να καταστούν πιο δίκαια, υγιεινά και οικολογικά.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Χρηματοδοτήσεις και υποβολή προσφορών

Ευκαιρίες χρηματοδότησης και διαδικασίες υποβολής προσφορών για έργα και πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις για πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.  

Πείτε την άποψή σας

Εκδηλώσεις