Skip to main content
Agriculture and rural development
Landbrug og udvikling af landdistrikter

Kommissionen understøtter landbrugerne, fødevaresikkerheden, miljøet og landdistrikterne i EU

Den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik er et partnerskab mellem landbruget og samfundet og mellem EU og dets landbrugere.

Den fælles landbrugspolitik i mit land

Information om gennemførelsen af landbrugspolitikken i hvert enkelt EU-land med de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og EU's netværk vedrørende den fælles landbrugspolitik.

Unge landbrugere

Gennemsnitsalderen blandt ansatte i landbruget er stigende, og EU øger derfor sin indsats for at få flere unge ind i landbruget.

Udvikling af landdistrikterne

Den fælles landbrugspolitik understøtter landdistrikternes dynamik og økonomiske levedygtighed gennem finansiering og initiativer, der styrker udviklingen af landdistrikterne.

Sustainable agriculture

Bæredygtigt landbrug

EU kombinerer sociale, miljømæssige og økonomiske strategier for at skabe et mere bæredygtigt landbrug.
Farming

Landbrug

Oplysninger om bl.a. økologisk landbrug, geografiske betegnelser og kvalitetsordninger samt dyre- og planteprodukter.
International

Internationalt

EU samarbejder med partnere i hele verden om at fremme handelen med landbrugsprodukter og beskytte den globale fødevaresikkerhed.
Dataportalen for landbrugsfødevarer

Indgående information om landbrugsmarkeder, økonomi og handel på nationalt plan og EU-plan samt data vedrørende den fælles landbrugspolitik.

Nøgletal

Markedsobservatorier

Der er oprettet markedsobservatorier for bedre at kunne håndtere markedsvolatiliteten og aflæse markedssignalerne.

Markedsudsigter

Markedsudsigter på kort og mellemlang sigt for landbrugsråvarer og fødevarer.

Prisdata

Sammendrag af prisdata for landbrugsprodukter og forbrugerfødevarer i både EU og resten af verden.

Produktionsdata

Data om produktion og udbytte af forskellige landbrugsråvarer og -produkter i EU.

Handelsdata

Information om EU's handelsforbindelser vedrørende landbrugsfødevarer med partnere rundt om i verden.

Emner i fokus

Udsigter på mellemlang sigt

Rapporten giver et overblik over udsigterne på mellemlang sigt for de vigtigste landbrugsmarkeder i EU, indkomst og miljø frem til 2032.

Podcasten "Food for Europe"

Europæisk podcastserie med interviews med centrale aktører i EU's landbrugspolitik om, hvordan fødevaresystemerne kan gøres mere retfærdige, sundere og grønnere.
Finansiering og udbud

Finansieringsmuligheder og udbudsprocedurer for EU-projekter og -initiativer.

Få mere at vide

Høringer

Høringer om EU-initiativer inden for landbrug og udvikling af landdistrikter.  

Deltag i debatten

Arrangementer