Skip to main content
Agriculture and rural development
Landbrug og udvikling af landdistrikter

Kommissionen understøtter landbrugerne, fødevaresikkerheden, miljøet og landdistrikterne i EU

Den fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik er et partnerskab mellem landbruget og samfundet og mellem EU og dets landbrugere.

Den fælles landbrugspolitik støtter EU's landbrugere, beskytter fødevaresikkerheden, bekæmper klimaændringer og hjælper landdistrikterne til at trives.

Gennemsnitsalderen blandt ansatte i landbruget er stigende, og EU øger derfor sin indsats for at få flere unge ind i landbruget.

Den fælles landbrugspolitik understøtter landdistrikternes dynamik og økonomiske levedygtighed gennem finansiering og initiativer, der styrker udviklingen af landdistrikterne.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Dataportalen for landbrugsfødevarer

Indgående information om landbrugsmarkeder, økonomi og handel på nationalt plan og EU-plan samt data vedrørende den fælles landbrugspolitik.

Nøgletal

Der er oprettet markedsobservatorier for bedre at kunne håndtere markedsvolatiliteten og aflæse markedssignalerne.

Markedsudsigter på kort og mellemlang sigt for landbrugsråvarer og fødevarer.

Sammendrag af prisdata for landbrugsprodukter og forbrugerfødevarer i både EU og resten af verden.

Data om produktion og udbytte af forskellige landbrugsråvarer og -produkter i EU.

Information om EU's handelsforbindelser vedrørende landbrugsfødevarer med partnere rundt om i verden.

Emner i fokus

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Finansiering og udbud

Finansieringsmuligheder og udbudsprocedurer for EU-projekter og -initiativer.

Få mere at vide

Høringer

Høringer om EU-initiativer inden for landbrug og udvikling af landdistrikter.  

Deltag i debatten

Arrangementer