Skip to main content
Agriculture and rural development
Maatalous ja maaseudun kehittäminen

EU maanviljelijöiden, elintarviketurvan, ympäristön ja maaseudun tukena

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

YMP on kumppanuutta maatalouden ja muun yhteiskunnan sekä EU:n ja viljelijöiden välillä.

Nuoret viljelijät

Viljelijäväestö ikääntyy, minkä vuoksi EU kannustaa aktiivisesti nuoria ryhtymään viljelijöiksi.

Maaseudun kehittäminen

YMP:llä tuetaan erilaisin toimin maaseudun elinvoimaisuutta ja taloudellista elinkelpoisuutta.

Sustainable agriculture

Kestävä maatalous

EU ottaa huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat kestävämmän maatalousjärjestelmän kehittämisessä.
Farming

Maanviljely

Tietoa luonnonmukaisesta viljelystä, maantieteellisistä merkinnöistä ja laatujärjestelmistä sekä eläin- ja kasvituotteista.
 A long-term vision for the EU’s rural areas

EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisio

Pitkän aikavälin visiossa määritellään toiminta-alat, joilla toteutettavien toimien tavoitteena on vahva, verkottunut, selviytymiskykyinen ja vauras maaseutu.
International

Kansainväliset asiat

EU:lla on ympäri maailmaa kumppaneita, joiden kanssa se pyrkii yhteistyössä helpottamaan maatalouskauppaa ja suojelemaan maailmanlaajuista ruokaturvaa.
Maatalouselintarviketietoportaali

Tietoa maatalouden markkinoista, taloudesta ja kaupasta kansallisella ja EU:n tasolla; YMP:hen liittyvää tietoa.

Keskeisiä tunnuslukuja

Markkinoiden seurantakeskukset

Markkinoiden seurantakeskukset perustettiin hallitsemaan paremmin markkinoiden heilahteluja ja tulkitsemaan markkinasignaaleita.

Markkinanäkymät

Maataloushyödykkeiden ja -elintarvikkeiden lyhyen ja keskipitkän aikavälin markkinanäkymät.

Hintatiedot

Maataloustuotteiden ja -elintarvikkeiden hintakatsaus EU:ssa ja maailmanlaajuisesti

Tuotantotiedot

Tietoa maataloushyödykkeiden ja -tuotteiden tuotannosta ja sadosta EU:ssa.

Kauppatiedot

Tietoa EU:n maataloustuotteiden kauppakumppaneista eri puolilla maailmaa.

Muuta luettavaa

Lyhyen aikavälin näkymät

Lyhyen aikavälin katsauksessa esitellään maatalouselintarviketeollisuuden eri alojen uusimpia trendejä ja näkymiä.

Food for Europe -podcast

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Rahoitus ja tarjouskilpailut

EU:n hankkeiden ja aloitteiden rahoitusmahdollisuudet ja tarjouskilpailut

Lue lisää

Kuulemiset

Kuulemiset EU:n maatalouden ja maaseudun kehittämishankkeista  

Kerro mielipiteesi

Tapahtumat