Skip to main content
Agriculture and rural development

Möt vinnarna!

EU:s ekopris består av åtta pris inom sju olika kategorier. Prisen är till för att uppmärksamma olika aktörer längs den ekologiska värdekedjan som har utvecklat framstående, innovativa, hållbara och inspirerande projekt som tillför ett verkligt mervärde till produktionen och konsumtionen av ekoprodukter. Prisen ges inte i form av pengar.

Prisutdelningen hölls på EU:s ekodag den 23 september 2022, då vinnarna var inbjudna till ett evenemang i Bryssel för att ta emot sina pris. Vid evenemanget deltog företrädare för EU-kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén samt Copa-Cogeca och IFOAM Organics Europe (paraplyorganisationer för jordbruksorganisationer och jordbrukskooperativ respektive ekologiskt jordbruk). Vinnarna fick också chansen att berätta om sina projekt för den bredare allmänheten och lyfta fram exempel på bra metoder.

EU Organic Awards logo

Kategori 1: Bästa kvinnliga ekojordbrukare och bästa manliga ekojordbrukare

Syftet med dessa pris är att uppmärksamma två jordbrukare (en kvinna och en man) för deras arbete med ekologiskt jordbruk. Priset anordnas av Copa-Cogeca och IFOAM Organics Europe.

Kategori 2: Bästa ekoregion

Genom detta pris uppmärksammas en EU-region där man arbetar för att främja ekologisk produktion och konsumtion. Priset anordnas av Europeiska regionkommittén.

Kategori 3: Bästa ekostad

Genom detta pris uppmärksammas en stad där man arbetar för att främja ekologisk produktion och konsumtion. Priset anordnas av Europeiska regionkommittén.

Kategori 4: Bästa ekodistrikt

Genom detta pris uppmärksammas ett ekodistrikt. Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, invånare, turistnäring, föreningar och myndigheter samarbetar för att förvalta områdets resurser på ett hållbart sätt, med ekologiska principer och metoder som grund. Priset anordnas av Europeiska regionkommittén.

Kategori 5: Bästa ekologiska SMF-företag

Genom detta pris uppmärksammas ett EU-baserat litet eller medelstort företag som arbetar med bearbetning av ekologiska produkter. Priset anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Kategori 6: Bästa återförsäljare av ekolivsmedel

Genom detta pris uppmärksammas en EU-baserad livsmedelshandlare som säljer ekologiska produkter. Priset anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Kategori 7: Bästa ekorestaurang

Genom detta pris uppmärksammas en fristående restaurang, en hotellrestaurang eller ett cateringföretag med certifierade ekologiska produkter på menyn. Priset anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Bildgalleri från prisutdelningen

Därför ska du ansöka

Vill du bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om den ekologiska produktionen i EU? Vill du bidra till att göra ekologiska produkter billigare och/eller mer tillgängliga i EU? Har du utvecklat och genomfört, eller håller du på att genomföra ett framstående, innovativt och hållbart projekt för detta ändamål, och är det ett projekt som kan upprepas? Vill du att allmänheten ska få veta mer om projektet?

Om du har svarat ja på någon av dessa frågor så är deltagande i nästa års omgång av EU:s ekopris något för dig. Vinnarna får ett erkännande (inte i form av pengar) och projekten bättre synlighet. Pris delas ut till

 • ekologiska jordbrukare,
 • städer eller regioner som serverar ekologiska måltider till patienter eller elever eller på annat sätt främjar ekologisk produktion,
 • ekologiska livsmedelsföretag med ett unikt upplägg.

Passar du, ditt företag eller din stad eller region in i någon av kategorierna? Då ska du fundera på att ansöka om EU:s ekopris!

Hur ansöker man?

Så här gick det till att ansöka om EU:s ekopris 2022:

 • Läs igenom de olika avsnitten på webbplatsen om EU:s ekopris, särskilt urvals- och tilldelningskriterierna.
 • Välj den kategori du vill tävla i.
 • Ansök online tidigast den 25 mars och senast den 8 juni 2022.
 • Besvara de slutna vägledande frågorna, som bland annat handlar om de fyra principerna för ekologisk produktion och olika hållbarhetsaspekter. Svaren hjälper juryn att få mer information om deltagarna.

Organisatörer, urvalskriterier och finalister

I det här avsnittet hittar du information om tilldelningen av EU:s ekopris 2022.

EU:s ekopris anordnas gemensamt av Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, Copa-Cogeca och IFOAM Organics Europe.

Juryn som valde ut de slutliga vinnarna bestod av företrädare för

 • Europeiska kommissionen,
 • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
 • Europeiska regionkommittén,
 • Copa-Cogeca,
 • IFOAM Organics Europe,
 • Europaparlamentet och
 • Europeiska unionens råd.

Tidslinje

 1. 25.3.2022

  Ansökningsomgången inleds

 2. 8.6.2022

  Sista datum och klockslag för inlämning av ansökningar: 8 juni 2022, kl. 23.59.59 svensk tid.

 3. September 2022

  Vinnarna utses

 4. 23.9.2022

  Prisutdelning

Om EU:s ekopris

Ett ökat ekologiskt jordbruk och vattenbruk och fler ekolivsmedel bidrar i hög grad till att minska användningen av kemiska gödselmedel, bekämpningsmedel och antibiotika och har positiva effekter på vårt klimat, miljön, den biologiska mångfalden och djurskyddet. Den ekologiska produktionen spelar därmed en viktig roll för att vi ska lyckas uppnå målen i EU:s gröna giv, från jord till bord-strategin och strategin för biologisk mångfald. Kommissionen har därför fastställt ett mål på att 25 % av EU:s jordbruksmark ska användas för ekologiskt jordbruk senast 2030 och att det ekologiska vattenbruket ska öka avsevärt.

I mars 2021 antog kommissionen en handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion, som bland annat omfattar lansering av ett årligt ekopris. Syftet är att belöna de bästa och mest innovativa ekologiska aktörerna som bidrar till att minska jordbrukets inverkan på miljön och klimatet.

Ekologiskt jordbruk, ekologiskt vattenbruk och ekolivsmedel i EU

I förordning (EU) 2018/848 anges i skäl 1 att ”[e]kologisk produktion är ett övergripande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion, där man kombinerar bästa miljö- och klimatpraxis, hög grad av biologisk mångfald, bevarande av naturresurser och tillämpning av stränga djurvälfärdskrav och produktionsnormer som motsvarar en växande skara konsumenters efterfrågan på produkter som har framställts med användning av naturliga ämnen och processer”.

Den ekologiska produktionen är på uppgång i EU. År 2019 användes 8,5 % av EU:s jordbruksmark för ekologiskt jordbruk. Detta motsvarade 13,8 miljoner hektar, en ökning från 9,5 miljoner hektar 2012, dvs. 45,8 %. Följande länder stod för majoriteten av EU:s ekologiska jordbruksareal: Spanien (2,4 miljarder hektar, 17,4 % av EU:s totala areal), Frankrike (2,2 miljarder hektar, 16,2 % av EU:s totala areal), Italien (2,0 miljarder hektar, 14,5 % av den totala arealen) och Tyskland (1,3 miljarder hektar, 9,4 % av EU:s totala areal) enligt Eurostats statistik över ekologiskt jordbruk.

Nästan 344 000 ekologiska producenter och över 78 000 ekologiska bearbetningsföretag är verksamma i EU längs hela värdekedjan. Ekojordbrukare gynnas av de höga priser som ekoprodukter inhämtar på marknaden och slutkonsumenternas snabbt växande efterfrågan på ekoprodukter. År 2019 stod EU:s marknad för 38,8 miljarder euro av den globala marknaden, som uppgick till 106,4 miljarder euro, på andra plats efter den amerikanska marknaden (som stod för 48,2 miljarder euro). De största marknaderna i EU är Tyskland (12,0 miljarder euro) och Frankrike (11,3 miljarder euro) enligt FiBL Statistics.

Konsumenternas utgifter per capita för ekoprodukter är högst i Danmark (344 euro, motsvarande 12 % av matinköpen) och Luxemburg (264 euro, motsvarande 8 % av matinköpen), enligt FiBL Statistics.

Konsumenternas medvetenhet om EU:s ekomärke ökar. I Eurobarometerundersökningen 2020 svarade 56 % att de känner igen märket, jämfört med 27 % år 2017. Av deltagarna i undersökningen anser 80 % att ekoprodukter är mer miljövänliga och respekterar striktare djurskyddsnormer.

Dokument

24 MARS 2022
Praktisk vägledning om EU:s ekopris 2022
svenska
(664.93 KB - PDF)
Ladda ner

24 MARS 2022
EU:s ekopris – allmän inledning
svenska
(692.71 KB - PDF)
Ladda ner

24 MARS 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Ladda ner