Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development
Agriculture and rural development

Supporting EU farmers, food security, the environment and rural areas

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP)

ZPP je partnerstvo između poljoprivrede i društva te između Europe i njezinih poljoprivrednika.

ZPP u mojoj zemlji

Informacije o provedbi i primjeni zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u svakoj državi članici EU-a.

Mladi poljoprivrednici

S obzirom na to da su poljoprivrednici sve stariji, EU intenzivnije potiče mlade da se uključe u poljoprivredu.

Ruralni razvoj

ZPP doprinosi dinamičnosti i gospodarskoj održivosti ruralnih područja financiranjem i mjerama kojima se podupire ruralni razvoj.

Sustainable agriculture

Održiva poljoprivreda

EU kombinira društvene, okolišne i ekonomske pristupe kako bi stvorio održiviji sustav poljoprivrede.
Farming

Poljoprivredna proizvodnja

Informacije o ekološkoj poljoprivredi, oznakama zemljopisnog podrijetla i sustavima kvalitete, proizvodima životinjskog podrijetla i biljnim proizvodima i još mnogo toga.
International

Međunarodni odnosi

EU surađuje s partnerima diljem svijeta kako bi se olakšala trgovina poljoprivrednim proizvodima i zaštitila globalna sigurnosti opskrbe hranom.
Portal za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima

Detaljne informacije o poljoprivrednim tržištima, gospodarstvu i trgovini na nacionalnoj razini i razini EU-a te podaci o ZPP-u.

Najvažniji podaci

Opservatoriji tržišta

Opservatoriji tržišta uspostavljeni su radi boljeg nošenja s nestabilnošću tržišta i tumačenja tržišnih signala.

Izgledi na tržištu

Kratkoročni i srednjoročni tržišni izgledi za poljoprivredne proizvode i hranu.

Podaci o cijenama

Sažeci podataka o cijenama poljoprivrednih proizvoda i hrane na razini EU-a i globalno.

Podaci o trgovini

Informacije o trgovinskim odnosima EU-a u poljoprivredno-prehrambenom sektoru s partnerima iz cijelog svijeta.

Izdvojene teme

Srednjoročni izgledi

U izvješću se daje pregled srednjoročnih izgleda za glavna poljoprivredna tržišta, prihode i okoliš u EU-u do 2032.

Podcast Food for Europe

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Financiranje i javni natječaji

Mogućnosti financiranja i natječajni postupci za projekte i inicijative EU-a.

Više informacija

Savjetovanja

Savjetovanja za inicijative EU-a u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.  

Iznesite svoje mišljenje