Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development
Poljoprivreda i ruralni razvoj

Pružanje potpore poljoprivrednicima, sigurnosti opskrbe hranom, zaštiti okoliša i ruralnim područjima u EU-u

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP)

ZPP je partnerstvo između poljoprivrede i društva te između Europe i njezinih poljoprivrednika.

ZPP u mojoj zemlji

Informacije o provedbi poljoprivredne politike u svakoj državi članici EU-a sa strateškim planovima u okviru ZPP-a i EU-ovom mrežom ZPP-a.

Mladi poljoprivrednici

S obzirom na to da su poljoprivrednici sve stariji, EU intenzivnije potiče mlade da se uključe u poljoprivredu.

Ruralni razvoj

ZPP doprinosi dinamičnosti i gospodarskoj održivosti ruralnih područja financiranjem i mjerama kojima se podupire ruralni razvoj.

Sustainable agriculture

Održiva poljoprivreda

EU kombinira društvene, okolišne i ekonomske pristupe kako bi stvorio održiviji sustav poljoprivrede.
Farming

Poljoprivredna proizvodnja

Informacije o ekološkoj poljoprivredi, oznakama zemljopisnog podrijetla i sustavima kvalitete, proizvodima životinjskog podrijetla i biljnim proizvodima i još mnogo toga.
International

Međunarodni odnosi

EU surađuje s partnerima diljem svijeta kako bi se olakšala trgovina poljoprivrednim proizvodima i zaštitila globalna sigurnosti opskrbe hranom.
Portal za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima

Detaljne informacije o poljoprivrednim tržištima, gospodarstvu i trgovini na nacionalnoj razini i razini EU-a te podaci o ZPP-u.

Najvažniji podaci

Opservatoriji tržišta

Opservatoriji tržišta uspostavljeni su radi boljeg nošenja s nestabilnošću tržišta i tumačenja tržišnih signala.

Izgledi na tržištu

Kratkoročni i srednjoročni tržišni izgledi za poljoprivredne proizvode i hranu.

Podaci o cijenama

Sažeci podataka o cijenama poljoprivrednih proizvoda i hrane na razini EU-a i globalno.

Podaci o trgovini

Informacije o trgovinskim odnosima EU-a u poljoprivredno-prehrambenom sektoru s partnerima iz cijelog svijeta.

Izdvojene teme

Srednjoročni izgledi

U izvješću se daje pregled srednjoročnih izgleda za glavna poljoprivredna tržišta, prihode i okoliš u EU-u do 2032.

Podcast Food for Europe

Europska serija podcasta s razgovorima s ključnim akterima poljoprivredne politike EU-a o tome kako prehrambene sustave učiniti pravednijima, zdravijima i zelenijima.
Financiranje i javni natječaji

Mogućnosti financiranja i natječajni postupci za projekte i inicijative EU-a.

Više informacija

Savjetovanja

Savjetovanja za inicijative EU-a u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.  

Iznesite svoje mišljenje

Događanja