Skip to main content
Agriculture and rural development
Agricultura și dezvoltarea rurală

Sprijinirea fermierilor, a securității alimentare, a mediului și a zonelor rurale din UE

Politica agricolă comună (PAC)

PAC este un parteneriat între agricultură și societate și între Europa și fermierii ei.

PAC sprijină fermierii din UE, protejează securitatea alimentară, luptă împotriva schimbărilor climatice și ajută zonele rurale să prospere.

Populația agricolă este în îmbătrânire. UE își intensifică eforturile de a-i atrage pe tineri în acest sector.

PAC sprijină dinamismul și viabilitatea economică a zonelor rurale prin finanțare și acțiuni care susțin dezvoltarea rurală.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Portalul privind informațiile din sectorul agroalimentar

Informații detaliate despre piețele agricole, economia și comerțul la nivel național și european și date referitoare la PAC.

Cifre-cheie

Au fost înființate observatoare ale piețelor pentru a face față mai bine volatilității pieței și pentru a citi semnalele pieței.

Perspective de piață pe termen scurt și mediu pentru produsele agricole de bază și produsele alimentare.

Sinteze ale datelor privind prețurile produselor agricole și ale alimentelor de consum la nivel european și mondial.

Date privind producția și randamentul diferitelor bunuri și produse agricole de bază în UE.

Informații privind relațiile comerciale ale UE în domeniul agroalimentar cu parteneri din întreaga lume.

Tematici abordate

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Finanțare și achiziții publice

Oportunități de finanțare și proceduri de licitație pentru proiectele și inițiativele UE.

Aflați mai multe

Consultări

Consultări pentru inițiativele UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.  

Exprimați-vă opinia!

Evenimente