Skip to main content
Agriculture and rural development
Agriculture and rural development

Supporting EU farmers, food security, the environment and rural areas

Politica agricolă comună (PAC)

PAC este un parteneriat între agricultură și societate și între Europa și fermierii ei.

PAC în țara mea

Despre punerea în practică a politicii agricole comune (PAC) în fiecare țară din UE.

Tinerii fermieri

Populația agricolă este în îmbătrânire. UE își intensifică eforturile de a-i atrage pe tineri în acest sector.

Dezvoltare rurală

PAC sprijină dinamismul și viabilitatea economică a zonelor rurale prin finanțare și acțiuni care susțin dezvoltarea rurală.

Sustainable agriculture

Agricultura durabilă

UE combină abordări sociale, economice și de mediu pentru a crea un sistem agricol mai durabil.
Farming

Agricultura

Despre agricultura ecologică, indicații geografice, sistemele de calitate, produsele de origine animală și vegetală...
International

Aspecte internaționale

UE colaborează cu parteneri din toată lumea pentru a facilita comerțul cu produse agricole și a proteja securitatea alimentară mondială.
Portalul privind informațiile din sectorul agroalimentar

Informații detaliate despre piețele agricole, economia și comerțul la nivel național și european și date referitoare la PAC.

Cifre-cheie

Observatoarele piețelor

Au fost înființate observatoare ale piețelor pentru a face față mai bine volatilității pieței și pentru a citi semnalele pieței.

Perspectivele pieței

Perspective de piață pe termen scurt și mediu pentru produsele agricole de bază și produsele alimentare.

Date privind prețurile

Sinteze ale datelor privind prețurile produselor agricole și ale alimentelor de consum la nivel european și mondial.

Date privind producția

Date privind producția și randamentul diferitelor bunuri și produse agricole de bază în UE.

Date privind comerțul

Informații privind relațiile comerciale ale UE în domeniul agroalimentar cu parteneri din întreaga lume.

Tematici abordate

Perspective pe termen mediu

Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra perspectivelor pe termen mediu pentru principalele piețe agricole, venituri și mediu ale UE până în 2032.

Podcastul „Food for Europe”

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Finanțare și achiziții publice

Oportunități de finanțare și proceduri de licitație pentru proiectele și inițiativele UE.

Aflați mai multe

Consultări

Consultări pentru inițiativele UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.  

Exprimați-vă opinia!