Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)

BŽŪP yra žemės ūkio sektoriaus bei visuomenės ir Europos bei ūkininkų partnerystė.

BŽŪP mano šalyje

Informacija apie žemės ūkio politikos įgyvendinimą kiekvienoje ES šalyje, BŽŪP strateginius planus ir ES BŽŪP tinklą.

Jaunieji ūkininkai

Senėjant ūkininkų bendruomenei, ES aktyvina pastangas skatinti jaunimą užsiimti ūkininkavimu.

Kaimo plėtra

Pagal BŽŪP skiriant finansavimą ir imantis veiksmų kaimo plėtrai remti, remiamas kaimo vietovių dinamiškumas ir ekonominis gyvybingumas.

a person holding a box of vegetables

Tvarus žemės ūkis

Siekdama sukurti tvaresnę žemės ūkio sistemą, ES derina socialinį, aplinkos ir ekonominį aspektus.
a person walking in a field with goats

Ūkininkavimas

Informacija apie ekologinį ūkininkavimą, geografines nuorodas ir kokybės sistemas, gyvūninius ir augalinius produktus ir kt.
a collage of people doing various activities in rural areas

Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija

Ilgalaikėje kaimo vietovių vizijoje (IKVV) nurodomos veiksmų, kuriais būtų siekiama, kad ES kaimo vietovės būtų stipresnės, sujungtos, atsparios ir klestinčios, sritys.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil

Tarptautinis matmuo

ES bendradarbiauja su partneriais visame pasaulyje, kad sudarytų palankesnes sąlygas prekybai žemės ūkio produktais ir užtikrintų pasaulio aprūpinimą maistu.
Žemės ūkio maisto produktų duomenų portalas

Išsami informacija apie žemės ūkio rinkas, ekonomiką ir prekybą nacionaliniu ir ES lygmenimis, taip pat su BŽŪP susiję duomenys.

Pagrindiniai skaičiai

Rinkos stebėjimo centrai

Rinkos stebėjimo centrai buvo įsteigti siekiant geriau prisitaikyti prie rinkos kintamumo ir interpretuoti rinkos signalus.

Rinkos perspektyvos

Trumpalaikės ir vidutinės trukmės žemės ūkio prekių ir maisto produktų rinkos perspektyvos.

Kainų duomenys

Žemės ūkio produktų ir vartotojų maisto produktų kainų duomenų santraukos tiek ES, tiek pasaulio lygmeniu.

Gamybos duomenys

Duomenys apie įvairių žemės ūkio biržos prekių ir produktų gamybą ir derlingumą ES.

Prekybos duomenys

Informacija apie ES prekybos žemės ūkio maisto produktais santykius su partneriais visame pasaulyje.

Featured topics

a collage of images of people, animals and fruit

Tinklalaidė „Maistas Europai“

Europos tinklalaidžių serija, kurioje skelbiami pokalbiai su pagrindiniais ES žemės ūkio politikos dalyviais apie tai, kaip užtikrinti, kad maisto sistemos būtų teisingesnės, sveikesnės ir ekologiškesnės.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Finansavimas ir konkursai

ES projektų ir iniciatyvų finansavimo galimybės ir konkursų rengimo procesai.

Sužinokite daugiau

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Konsultacijos

Konsultacijos dėl ES iniciatyvų žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse.  

Išsakykite savo nuomonę

Renginiai