Skip to main content
Agriculture and rural development
Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Parama ES ūkininkams, aprūpinimo maistu saugumas, aplinka ir kaimo vietovės

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)

BŽŪP yra žemės ūkio sektoriaus bei visuomenės ir Europos bei ūkininkų partnerystė.

Pagal BŽŪP remiami ES ūkininkai, užtikrinamas aprūpinimo maistu saugumas, kovojama su klimato kaita ir padedama kaimo vietovėms klestėti.

Senėjant ūkininkų bendruomenei, ES aktyvina pastangas skatinti jaunimą užsiimti ūkininkavimu.

Pagal BŽŪP skiriant finansavimą ir imantis veiksmų kaimo plėtrai remti, remiamas kaimo vietovių dinamiškumas ir ekonominis gyvybingumas.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Žemės ūkio maisto produktų duomenų portalas

Išsami informacija apie žemės ūkio rinkas, ekonomiką ir prekybą nacionaliniu ir ES lygmenimis, taip pat su BŽŪP susiję duomenys.

Pagrindiniai skaičiai

Rinkos stebėjimo centrai buvo įsteigti siekiant geriau prisitaikyti prie rinkos kintamumo ir interpretuoti rinkos signalus.

Trumpalaikės ir vidutinės trukmės žemės ūkio prekių ir maisto produktų rinkos perspektyvos.

Žemės ūkio produktų ir vartotojų maisto produktų kainų duomenų santraukos tiek ES, tiek pasaulio lygmeniu.

Duomenys apie įvairių žemės ūkio biržos prekių ir produktų gamybą ir derlingumą ES.

Informacija apie ES prekybos žemės ūkio maisto produktais santykius su partneriais visame pasaulyje.

Dėmesio centre

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Finansavimas ir konkursai

ES projektų ir iniciatyvų finansavimo galimybės ir konkursų rengimo procesai.

Sužinokite daugiau

Konsultacijos

Konsultacijos dėl ES iniciatyvų žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse.  

Išsakykite savo nuomonę

Renginiai