Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)

BŽŪP yra žemės ūkio sektoriaus bei visuomenės ir Europos bei ūkininkų partnerystė.

Informacija apie žemės ūkio politikos įgyvendinimą kiekvienoje ES šalyje, BŽŪP strateginius planus ir ES BŽŪP tinklą.

Senėjant ūkininkų bendruomenei, ES aktyvina pastangas skatinti jaunimą užsiimti ūkininkavimu.

Pagal BŽŪP skiriant finansavimą ir imantis veiksmų kaimo plėtrai remti, remiamas kaimo vietovių dinamiškumas ir ekonominis gyvybingumas.

a person holding a box of vegetables
Siekdama sukurti tvaresnę žemės ūkio sistemą, ES derina socialinį, aplinkos ir ekonominį aspektus.
a person walking in a field with goats
Informacija apie ekologinį ūkininkavimą, geografines nuorodas ir kokybės sistemas, gyvūninius ir augalinius produktus ir kt.
a collage of people doing various activities in rural areas
Ilgalaikėje kaimo vietovių vizijoje (IKVV) nurodomos veiksmų, kuriais būtų siekiama, kad ES kaimo vietovės būtų stipresnės, sujungtos, atsparios ir klestinčios, sritys.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
ES bendradarbiauja su partneriais visame pasaulyje, kad sudarytų palankesnes sąlygas prekybai žemės ūkio produktais ir užtikrintų pasaulio aprūpinimą maistu.
Žemės ūkio maisto produktų duomenų portalas

Išsami informacija apie žemės ūkio rinkas, ekonomiką ir prekybą nacionaliniu ir ES lygmenimis, taip pat su BŽŪP susiję duomenys.

Pagrindiniai skaičiai

Rinkos stebėjimo centrai buvo įsteigti siekiant geriau prisitaikyti prie rinkos kintamumo ir interpretuoti rinkos signalus.

Trumpalaikės ir vidutinės trukmės žemės ūkio prekių ir maisto produktų rinkos perspektyvos.

Žemės ūkio produktų ir vartotojų maisto produktų kainų duomenų santraukos tiek ES, tiek pasaulio lygmeniu.

Duomenys apie įvairių žemės ūkio biržos prekių ir produktų gamybą ir derlingumą ES.

Informacija apie ES prekybos žemės ūkio maisto produktais santykius su partneriais visame pasaulyje.

Featured topics

2024 m. pavasario trumpalaikės perspektyvos ataskaitoje pristatomos naujausios žemės ūkio maisto produktų rinkų tendencijos ir perspektyvos.
a collage of people, animals and fruit
Europos tinklalaidžių serija, kurioje skelbiami pokalbiai su pagrindiniais ES žemės ūkio politikos dalyviais apie tai, kaip užtikrinti, kad maisto sistemos būtų teisingesnės, sveikesnės ir ekologiškesnės.
 • a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
  Finansavimas ir konkursai

  ES projektų ir iniciatyvų finansavimo galimybės ir konkursų rengimo procesai.

  Sužinokite daugiau

 • two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
  Konsultacijos

  Konsultacijos dėl ES iniciatyvų žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse.  

  Išsakykite savo nuomonę

Renginiai

 • Konkursai ir apdovanojimų iškilmės
 • Brussels, Belgium
 • Yra tiesioginė transliacija