Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Trgovina z ekološkimi proizvodi

Uvoz ekoloških proizvodov

Da se uvoženi proizvod lahko prodaja kot ekološki, mora biti v skladu s standardi, enakovrednimi tistim, ki se uporabljajo za blago, proizvedeno v Evropski uniji. Uvozniki, ki želijo tržiti proizvod kot ekološki, morajo zato upoštevati predpisane postopke. Ti postopki so odvisni od porekla blaga.

Za proizvode s poreklom iz naslednjih držav:

 • Argentina
 • Avstralija
 • Kanada
 • Čile
 • Kostarika
 • Indija
 • Izrael
 • Japonska
 • Tunizija
 • Republika Koreja
 • Nova Zelandija
 • Švica
 • Združene države Amerike

EU je sklenila sporazume o trgovini z ekološkimi proizvodi s Čilom, Švico in Združenim kraljestvom. Podrobnosti o datumih začetka veljavnosti, zajetih proizvodih ter nadzornih organih in izvajalcih nadzora so na voljo v sporazumih o trgovini z ekološkimi proizvodi.

Kontrolne preglede in certificiranje večine ekoloških proizvodov izvajajo nacionalni organi države porekla. S temi državami namreč velja posebna ureditev za uvoz ekoloških proizvodov, saj smo ocenili, da so njihovi standardi in nadzorni ukrepi v skladu s tistimi, ki se uporabljajo v EU. Pogosto jim pravimo „enakovredne“ države.

V zvezi z uvozom ekoloških proizvodov iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo je Komisija objavila obvestilo za deležnike, v katerem je pojasnila pravni položaj po koncu prehodnega obdobja, nekatere ustrezne določbe o ločitvi iz Sporazuma o izstopu in pravila, ki se na Severnem Irskem uporabljajo od konca prehodnega obdobja.

8. DECEMBER 2020
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Za proizvode s poreklom iz drugih držav

V vseh drugih državah so kontrolni pregledi in certificiranje v pristojnosti nadzornih organov ali izvajalcev nadzora. Ti neodvisni organi, ki jih imenuje Komisija, zagotavljajo, da ekološki proizvajalci na svojem področju upoštevajo standarde in nadzorne ukrepe, ki so enakovredni ukrepom EU.

Če želite uvoziti proizvod iz ene od teh držav in ga tržiti kot ekološkega v EU, se morate obrniti na ustreznega nacionalnega izvajalca nadzora.

Za proizvode, uvožene iz nekaterih držav, ki niso članice EU, se lahko uvede dodatni nadzor ali zahteve. 

Po poglobljenem pregledu vseh uradnih obvestil, vnesenih v informacijski sistem za ekološko kmetovanje (OFIS) v obdobju enega leta, so Evropska komisija in države EU skupaj sklenile, da bi bilo treba od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 za več proizvodov s poreklom iz več tretjih držav izvajati dodatni nadzor. Tako naj bi bolje zagotovili neoporečnost ekološke pridelave. Dodatni nadzor vključuje nekatere zaveze držav EU in nekatere obveznosti za izvajalce nadzora, ki so pod nadzorom Komisije priznani kot enakovredni v tretjih državah. „Delovni dokument o dodatnem uradnem nadzoru proizvodov s poreklom iz nekaterih tretjih držav“ Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja določa te zaveze držav EU v smislu dodatnega uradnega nadzora. Dopis, naslovljen na enakovredne izvajalce nadzora v tretjih državah pod nadzorom Komisije, določa te obveznosti v smislu dodatnih nadzornih ukrepov.

12. JANUAR 2024
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12. JANUAR 2024
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

Za proizvode, uvožene iz ZDA, so na voljo dodatni nasveti.

14. FEBRUAR 2012
Advice on EU-US equivalence

Certificiranje

Vsi ekološki proizvodi, uvoženi v EU, morajo imeti ustrezno elektronsko potrdilo o kontrolnem pregledu (e-COI). Upravljajo se prek elektronskega sistema Traces (celoviti računalniški veterinarski sistem Traces).

 • Enakovredne države: potrdila izdajajo izvajalci nadzora, ki jih imenujejo nacionalni organi.
 • Vse druge države: potrdila izdajajo izvajalci nadzora, ki jih imenuje EU.

Brez elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu vaši proizvodi ne bodo mogli zapustiti vstopne točke v EU.

10. DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

Izvoz ekoloških proizvodov v države, ki niso članice EU

Za izvoz ekoloških proizvodov iz Evropske unije v države, ki niso članice EU, veljajo posebne zahteve namembne države. Podrobne informacije so na voljo pri pristojnih organih zadevne države.

Sorodne informacije

Izvoz iz EU

Informacije za izvajalce nadzora v tretjih državah

Organizacije, ki ocenjujejo in pregledujejo ekološke pridelovalce ali distributerje iz držav, ki niso članice EU, lahko zaprosijo, da jih EU prizna kot izvajalce nadzora. To jim omogoča, da za proizvode, namenjene uvozu v EU, potrdijo, da so bili pridelani ekološko.

Sorodne informacije

Uredba (EU) 2018/848

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306

Dogodki

Novice