Skip to main content
Agriculture and rural development

Prosciutto di Parma PDO

Den skyddade ursprungsbeteckningen SUB är en garant för att all produktion, bearbetning och beredning görs i den specifika regionen.

Historia

För en bra Prosciutto di Parma SUB behöver man rätt gris. I norra och centrala Italien har man sedan etruskisk tid (700–200 f.Kr.) fött upp de stora grisraser som används till den här sortens skinka. Grisuppfödningen utvecklades parallellt med spannmålsodling och mjölkproduktion i samma region, vilket är viktigt med tanke på utfodringen. Och ecco – så var den berömda italienska skinkan född.

Produktionsområdet, som ger skinkan dess unika egenskaper, är begränsat till provinsen Parma, men råvarorna kan komma från ett större område som omfattar regionerna Emilia-Romagna, Venetien, Lombardiet, Piemonte, Molise, Umbrien, Toscana, Marche, Abruzzerna och Latium.

Val di Magra, Italy
The air from the sea of Versilia calms as it passes through the olive groves and pine belts in Val di Magra, dries as it crosses the Apennine passes, and acquires the scent of chestnut groves and reaches the production area to dry the ‘Prosciutto di Parma

Produktion

Endast vissa tunga svinraser får användas för att framställa parmaskinka, till exempel de traditionella raserna Large White (yorkshiresvin), Landrace (lantras) eller Dunroc. Andra raser får användas om de är förtecknade i den italienska stamboken. De minst nio månader gamla grisarna bör väga omkring 160 kg och ha utfodrats med en särskild diet.

Grisarna märks flera gånger för att intyga deras ursprung, första gången av uppfödarna inom trettio dagar efter födseln. När djuren går till slakt utfärdar uppfödaren ett intyg om överensstämmelse. Slaktaren stämplar sedan de färska skinkorna som är avsedda för produktion av Prosciutto di Parma SUB med slakteriets identifieringskod.

Skinkorna gnids med salt innan de hårda ytorna mjukas upp med ett lager grisfett.
Skinkorna gnids med salt innan de hårda ytorna mjukas upp med ett lager grisfett.

Skinkorna som ska torkas gnids in med salt vid produktionsanläggningen. Innan saltningen påbörjas fästs en metallförsegling med startdatum för produktionen på benet. Skinkorna kyls sedan i cirka en vecka. Därefter tar man bort saltet, lägger på ett nytt, tunt skikt av salt och låter skinkorna vila i ytterligare15–18 dagar. Skinkorna får sedan hänga i ungefär 80 dagar i ett utrymme med god ventilation och rätt temperatur.

Efter 80 dagar är skinkorna tillräckligt torra. Hårda ytor mjukas upp genom att bestrykas med grisfett (sugnatura). Därefter lagras skinkorna i mörka, källarliknande utrymmen. Torkning och lagring ska pågå i minst 12 månader.

Producenterna sticker skinkorna på fem olika ställen för att avgöra om de har rätt kvalitet. Om de klarar kvalitetstestet får de stämpeln PARMA i en femuddig krona.
Producenterna sticker skinkorna på fem olika ställen för att avgöra om de har rätt kvalitet. Om de klarar kvalitetstestet får de stämpeln PARMA i en femuddig krona.

Efter 12 månader genomförs en kvalitetskontroll. För att avgöra om produkten har rätt kvalitet för att kallas för parmaskinka sticker man den på fem olika ställen. Om den klarar testet värmestämplas texten PARMA i en femuddig krona på skinkan, under överinseende av en tjänsteman från tillsynsorganet.

Skinkan är sedan färdig för förpackning, hel, i bitar eller skivad. Oavsett hur den sedan säljs måste den förpackas i det geografiska ursprungsområdet – provinsen Parma.

Läs mer

Prosciutto di Parma SUB – rättsakt

Skyddad ursprungsbeteckning

Kvalitetsmärkt mat och dryck i EU