Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Żywe rośliny i kwiaty

Informacje ogólne

Kategoria żywych roślin i produktów kwiaciarskich obejmuje żywe drzewa, krzewy, krzaki oraz inne towary zwykle dostarczane ze szkółek ogrodniczych lub kwiaciarskich do celów hodowlanych lub zdobniczych.

Coraz wyższe poziomy produkcji kwiatów i uprawy roślin ozdobnych sprawiają, że UE plasuje się w światowej czołówce pod względem największej gęstości produkcji kwiatów na hektar – 10 proc. całkowitego światowego obszaru i 44 proc. światowej produkcji kwiatów i roślin doniczkowych.

UE jest eksporterem netto roślin doniczkowych, drzew iglastych i wytrzymałych roślin wieloletnich, bulw i kłączy oraz importerem netto ciętych kwiatów i liści. Ponadto UE dysponuje nadwyżką handlową netto dotyczącą żywych roślin i produktów kwiaciarskich.

13 SIERPNIA 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Pobierz

Podstawa prawna

System prawny dotyczący żywych roślin i produktów kwiaciarskich ma zastosowanie do wszystkich produktów objętych działem 6 Nomenklatury scalonej, natomiast sam sektor objęty jest wspólną organizacją rynków produktów rolnych ustanowioną w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013. Komisja Europejska monitoruje produkcję, rynek i przepływy handlowe w tym sektorze.

W ramach rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych Komisja jest uprawniona do:

  • ułatwiania dostosowywania podaży do wymogów rynku poprzez przyjmowanie środków w celu poprawy jakości, lepszej organizacji produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu; ułatwiania odnotowywania tendencji w zakresie cen rynkowych oraz udzielania pomocy w opracowywaniu prognoz krótko- i długoterminowych na podstawie środków produkcji
  • wprowadzania wymogów w zakresie pozwoleń na przywóz niektórych produktów jako instrumentu zarządzania danymi rynkami
  • ustalania co roku (przed sezonem handlowym) jednej lub kilku minimalnych cen wywozowych obowiązujących przy wywozie do państw spoza UE cebulek, bulw, korzeni bulwiastych, pędów podziemnych, koron i kłączy, w stanie uśpienia roślin (produkty objęte kodem CN 0601 10). Produkty te mogą być wywożone tylko po cenie równej minimalnej cenie stałej lub po cenie wyższej od ceny minimalnej.

Więcej informacji

Nomenklatura scalona

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych pod kontrolą krajów UE, powołano różne komitety, które wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji.

Komitet do spraw wspólnej organizacji rynków rolnych spotyka się regularnie w celu omówienia takich kwestii jak kształtowanie się cen rynkowych, a także produkcja i handel w UE i krajach spoza UE w odniesieniu do żywych roślin i kwiatów.