Skip to main content
Agriculture and rural development

Pregled

Živo bilje i proizvodi cvjećarstva obuhvaćaju živo drveće, grmlje i šiblje te ostalu robu koja se obično prodaje u rasadnicima ili cvjećarnicama i namijenjena je za sadnju ili ukrasne svrhe.

Sve veća proizvodnja i uzgoj ukrasnih biljaka u EU-u vidljiva je i iz podatka o proizvodnji cvijeća po hektaru, jednoj od najvećih na svijetu – naime, iako zauzima manje od 10 % kopnene površine Zemlje, iz Europe dolazi 44 % svjetske proizvodnje cvijeća i lončanica.

EU je neto izvoznik lončanica, četinjača i izdržljivih trajnica, lukovica i izdanaka korijenja, neto uvoznik rezanog cvijeća i rezanog lišća te ima neto trgovinski višak kad je riječ o tržištu živim biljkama i proizvodima cvjećarstva.

13. KOLOVOZA 2019.
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Preuzimanje

Pravna osnova

Režim za žive biljke i proizvode cvjećarstva obuhvaća sve proizvode iz poglavlja 6 Kombinirane nomenklature, a sam je sektor reguliran Uredbom (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Europska komisija prati proizvodnju, tržište i trgovinske tokove u tom sektoru.

U okviru zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda Komisija je ovlaštena:

  • pomoći u prilagodbi ponude u skladu s potrebama tržišta, poduzimanjem mjera za poboljšavanje kvalitete, poticanje bolje organizacije proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište, olakšavanje praćenja kretanja cijena na tržištu i pomoć u kratkoročnom i dugoročnom prognoziranju na temelju sredstava za proizvodnju;
  • zahtijevati uvozne dozvole za određene proizvode, što omogućuje upravljanje tržištima tih proizvoda;
  • utvrđivati na godišnjoj bazi (prije prodajne sezone) jednu ili više minimalnih cijena za izvoz lukovica, gomolja, gomoljastih korijena, izdanaka i podanaka korijena (proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 0601 10) u zemlje izvan EU-a. U tom slučaju ti se proizvodi ne smiju izvoziti po nižoj cijeni od te minimalne cijene.

Povezane informacije

Kombinirana nomenklatura

Odbori

Kako bi države članice imale kontrolu nad izvršavanjem nadležnosti Komisije za donošenje provedbenih propisa, Komisija surađuje s raznim odborima, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Komisije.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje i raspravlja o pitanjima poput kretanja cijena živih biljaka i cvijeća na tržištu te proizvodnje i trgovine njima u EU-u i zemljama izvan EU-a.