Skip to main content
Agriculture and rural development

Prezentare generală

Plantele vii și produsele de floricultură includ arborii, arbuștii, tufișurile, precum și alte bunuri furnizate deseori de horticultori sau florari pentru plantare sau utilizare ornamentală.

În Uniunea Europeană, producția de flori și cultivarea de plante ornamentale este în continuă creștere. UE are una din cele mai mari densități de producție de flori pe hectar din lume: 10 % din suprafața totală mondială și 44 % din producția mondială de flori și de plante în ghiveci.

UE este exportator net de plante în ghiveci, de conifere și de plante perene rezistente, de bulbi și de bulbo-tuberculi. În schimb, este importator net de flori tăiate și frunze tăiate și are un surplus comercial net pentru plante vii și produse de floricultură.

13 AUGUST 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Descărcați

Temei juridic

Regimul pentru plante vii și produse de floricultură acoperă toate produsele care intră sub incidența capitolului 6 din nomenclatura combinată, iar sectorul face obiectul Regulamentului ( UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole. Comisia Europeană monitorizează producția, piața și fluxurile comerciale din sector.

În cadrul organizării comune a piețelor produselor agricole, Comisia Europeană este autorizată:

  • să contribuie la adaptarea ofertei pentru a reflecta cerințele pieței, luând măsuri pentru a îmbunătăți calitatea, pentru a organiza mai bine producția, prelucrarea și comercializarea, pentru a facilita urmărirea tendințelor prețurilor de pe piață și pentru a contribui la elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung, în funcție de mijloacele de producție
  • să solicite licențe de import pentru anumite produse, ca instrument de gestionare a piețelor acestora
  • să fixeze în fiecare an (înainte de sezonul de comercializare) unul sau mai multe prețuri minime pentru exporturile către țări terțe de bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ (produse aflate sub codul 0601 10 din NC). În acest caz, astfel de produse pot fi exportate numai la un preț egal sau superior prețului minim stabilit.

Informații pe aceeași temă

Nomenclatura combinată

Comitete

Pentru a garanta că responsabilitatea Comisiei Europene de a adopta acte de punere în aplicare este exercitată sub controlul țărilor UE, mai multe comitete, formate din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei, lucrează alături de Comisie.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta teme precum evoluția prețurilor pe piață și producția și comerțul cu plante vii și flori la nivel european și internațional.