Skip to main content
Agriculture and rural development

Žive rastline in cvetje

Pregled

Žive rastline in cvetličarski proizvodi zajemajo živo drevje, grmičevje, grmovje in druge rastlinske proizvode, ki se običajno kupujejo v vrtnarijah ali pri cvetličarjih za razsaditev ali za okras.

Zaradi vedno večje stopnje pridelave cvetja in okrasnih rastlin v EU je gostota pridelave cvetja na hektar v EU med najgostejšimi na svetu – 10 % skupne svetovne površine in 44 % svetovne pridelave cvetja in lončnic.

EU je neto izvoznica lončnic, storžnjakov, odpornih trajnic, čebulic in stebelnih gomoljev ter neto uvoznica rezanega cvetja in rezanega listja z neto trgovinskim presežkom na področju živih rastlin in cvetličarskih proizvodov.

13 AVGUST 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Prenesi

Pravna podlaga

Režim za žive rastline in cvetličarske proizvode zajema vse proizvode, ki sodijo v poglavje 6 kombinirane nomenklature, sektor pa je zajet v enotni ureditvi trga za kmetijske proizvode z Uredbo EU 1308/2013. Evropska komisija spremlja proizvodnjo ter tržne in trgovinske tokove v sektorju.

V okviru skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov je Komisija pristojna, da:

  • pomaga pri prilagajanju ponudbe tržnim zahtevam s sprejemanjem ukrepov za izboljšanje kakovosti, boljšo organizacijo pridelave, predelave in trženja, lažje sledenje gibanja tržnih cen in pomoč pri vzpostavljanju kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi proizvodnih sredstev
  • zahteva uvozna dovoljenja za nekatere proizvode, kar omogoča upravljanje teh trgov
  • vsako leto (pred prodajno sezono) določi eno ali več najnižjih cen za izvoz v države zunaj EU čebulic, gomoljev, koreninskih gomoljev, stebelnih gomoljev, živic in korenik, v mirujočem stanju (proizvodi, uvrščeni pod oznako KN 0601 10). V tem primeru se lahko taki proizvodi izvažajo samo po ceni, ki je enaka ali višja od najnižje določene cene.

Sorodne informacije

Kombinirana nomenklatura

Odbori

Za zagotovitev, da Komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, so z njo povezani različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Komisije.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov na rednih sestankih razpravlja o razvoju tržnih cen, proizvodnji in trgovini v državah EU in državah zunaj EU v zvezi z živimi rastlinami in cvetjem.