Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Élő növények és virágok

Áttekintés

Az élő növények és virágkertészeti termékek közé az élő fák, bokrok, cserjék és ültetés vagy díszítés céljára kertészetek, faiskolák és virágkereskedések által értékesített más árucikkek tartoznak.

Az Európai Unióban egyre több virágot és dísznövényt termesztenek, aminek következtében az egy hektárra eső virágtermesztés aránya itt az egyik legmagasabb a világon: a világ termőterületének 10%-a az EU-ban található, és világviszonylatban itt termesztik az összes virág és cserepes növény 44%-át.

Az EU nettó exportőr cserepes növényekből, tűlevelűekből, szívós évelő növényekből, virághagymákból és hagymagumókból, nettó importőr vágott virágokból és vágott lombozatból, és nettó kereskedelmi többletet könyvelhet el élő növényekből és virágkertészeti termékekből.

2019. AUGUSZTUS 13.
Flowers and ornamental plants statistics

Jogalap

Az élő növényekre és a virágkertészeti termékekre vonatkozó szabályozás a Kombinált Nómenklatúra 6. árucsoportja alá tartozó összes termékre kiterjed. Maga az ágazat a mezőgazdasági termékpiacok egységes közös szervezésének hatálya alá tartozik, az 1308/2013/EU rendeletben foglaltak szerint. Az Európai Bizottság nyomon követi az ágazatban zajló termelési, piaci és kereskedelmi folyamatokat.

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének keretében a Bizottság fel van hatalmazva arra, hogy:

  • segítsen hozzáigazítani a kínálatot a piaci követelményekhez azáltal, hogy intézkedéseket hoz a minőség javítása, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás jobb megszervezése, a piaci ártendenciák nyomon követésének megkönnyítése, valamint az alkalmazott termelőeszközökön alapuló rövid és hosszú távú előrejelzések elkészítésének elősegítése céljából;
  • behozatali engedélyhez kösse bizonyos termékek importját az adott termékpiac irányítása érdekében;
  • minden évben (a gazdasági idény előtt) egy vagy több minimálárat határozzon meg a (nyugalmi állapotban lévő) hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma (a 0601 10 KN-kód alá eső termékek) nem uniós országokba irányuló exportjára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy ezeket a termékeket kizárólag a minimálárral megegyező vagy annál magasabb áron lehet exportálni.

Kapcsolódó információk

Kombinált Nómenklatúra

Bizottságok

Annak érdekében, hogy az Európai Bizottság az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét, munkájában kormányzati képviselőkből álló és a Bizottság képviselőjének elnökletével működő bizottságok segítik.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeresen ülésezik, hogy egyéb témák mellett megvitassa a piaci árak alakulását, valamint az élő növények és a virágok uniós és nem uniós országokban folyó termesztését és kereskedelmét.