Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Dzīvi augi un ziedi

Pārskats

Dzīvi augi un puķkopības produkti ir, piemēram, veģetējoši koki, krūmi, krūmveidīgie un citi augi, kurus parasti piegādā no dēstu audzētājiem vai siltumnīcām stādīšanai vai dekoratīviem mērķiem.

Tā kā puķkopība un dekoratīvu augu audzēšana ES paplašinās, ES ir viens no puķkopības līderiem, ja vērtē puķkopības aizņemto vietu uz hektāru (10 % no kopējās platības pasaulē un 44 % no pasaulē saražotā puķu un podos audzētu augu daudzuma).

ES ir viens no lielākajiem podos audzētu augu, skujkoku un salcietīgu daudzgadīgu augu, sīpolu un bumbuļsīpolu eksportētājiem un liels grieztu ziedu un grieztu zaļumu importētājs. ES ir liels veģetējošu augu un puķkopības produktu tirdzniecības bilances neto pārpalikums.

2019. GADA 13. AUGUSTS
Flowers and ornamental plants statistics

Juridiskais pamats

Veģetējošu augu un puķkopības produktu regulējums attiecas uz visiem produktiem, kas ietilpst kombinētās nomenklatūras 6. nodaļā, bet uz pašu nozari attiecas noteikumi par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (tie izklāstīti Regulā (ES) 1308/2013). Eiropas Komisija uzrauga šīs nozares ražošanu, tirgu un tirdzniecības plūsmas.

Regulā par lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju Komisija ir pilnvarota:

  • palīdzēt pielāgot piedāvājumu, lai tas atspoguļotu tirgus prasības. Šai nolūkā Komisija drīkst veikt pasākumus, lai uzlabotu kvalitāti, labāk organizētu ražošanu, apstrādi un tirgvedību, atvieglotu tirgus tendenču novērošanu un palīdzētu sagatavot īstermiņa un ilgtermiņa prognozes, ņemot vērā izmantotos ražošanas līdzekļus;
  • prasīt importa licences dažiem produktiem, lai pārvaldītu tirgu;
  • katru gadu (pirms tirdzniecības sezonas) noteikt vienu vai vairākas minimālās cenas sīpolu, gumu, bumbuļveida sakneņu, bumbuļsīpolu, vainagu un sakneņu veģetatīvā miera stāvoklī (kombinētās nomenklatūras koda 0601 10 preces) eksportam uz ārpussavienības valstīm. Šajā gadījumā šādas preces drīkst eksportēt tikai tad, ja to cena ir vienāda ar minimālo fiksēto cenu vai augstāka par to.

Saistīta informācija

Kombinētā nomenklatūra

Komitejas

Lai nodrošinātu, ka Komisijas pienākums pieņemt īstenošanas aktus tiek īstenots ES dalībvalstu kontrolē, Komisijai ir piesaistītas vairākas Komisijas pārstāvja vadītas komitejas, kurās strādā valdību pārstāvji.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri tiekas, lai apspriestu tādus jautājumus kā dzīvu augu un puķu tirgus cenu tendences, ražošana un tirdzniecība ES un ārpussavienības valstīs.