Skip to main content
Agriculture and rural development

Živé rostliny a květiny

Přehled

Živé rostliny a květinářské produkty zahrnují živé dřeviny (stromy, keře a keříky) a jiné zboží běžně dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin. Jsou určeny k výsadbě nebo k okrasným účelům.

Díky rostoucí produkci květin a pěstování okrasných rostlin má EU jednu z nejvyšších hodnot hustoty produkce květin na hektar – 10 % celkové světové produkce a 44 % světové produkce řezaných květin a hrnkových rostlin.

EU je čistým vývozcem hrnkových rostlin, jehličnanů a odolných víceletých rostlin, květinových cibulí a oddenkových rostlin, čistým dovozcem řezaných květin a listů a má čistý obchodní přebytek v případě živých rostlin a květinářských produktů.

13 SRPEN 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Stáhnout

Právní základ

Režim pro živé rostliny a květinářské produkty se vztahuje na všechny produkty spadající do kapitoly 6 kombinované nomenklatury a na toto odvětví se vztahuje jediná společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1308/2013. Evropská komise sleduje produkční, tržní a obchodní toky v tomto odvětví.

V rámci společné organizace trhů se zemědělskými produkty je Evropská komise oprávněna:

  • pomoci přizpůsobit nabídku tak, aby odrážela požadavky trhu, a to přijetím opatření ke zlepšení kvality, organizace produkce, zpracování a uvádění na trh, usnadnit sledování vývoje tržních cen a pomáhat při vytváření krátkodobých a dlouhodobých prognóz založených na výrobních prostředcích
  • vyžadovat dovozní licence pro některé produkty jako nástroj pro řízení jejich trhů
  • stanovit každoročně (před začátkem hospodářské sezóny) jednu nebo více minimálních cen pro vývoz cibulí, hlíz, hlízovitých kořenů, drápovitých kořenů a oddenků do zemí mimo EU, ve vegetačním klidu (produkty kódu KN 0601 10). V tomto případě mohou být tyto produkty vyváženy pouze za cenu, která se rovná minimální pevné ceně nebo je vyšší.

Související informace

Kombinovaná nomenklatura

Výbory

Aby měly země EU zaručenou kontrolu nad tím, jak Komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, jsou jí nápomocny různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů se schází pravidelně k jednání o oblastech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodování v EU a třetích zemích, pokud jde o živé rostliny a květiny.