Skip to main content
Agriculture and rural development

Elustaimed ja lilled

Ülevaade

Elustaimede ja lillekasvatustoodete hulka kuuluvad eluspuud, - puhmad ja -põõsad ning muud kaubad, mida tavaliselt tarnivad puukoolid või lillekauplused kas istutusmaterjali või ilutaimedena.

Üha ulatuslikuma lille- ja ehistaimekasvatuse tõttu on ELi lillekasvatuses istutustiheduse näitaja hektari kohta maailmas üks suurimaid – 10% kogu maailma asjaomasest maa-alast ning 44% maailma lille- ja potitaimetoodangust.

EL on potitaimede, okaspuude ja külmakindlate püsitaimede, sibulate ja mugulsibulate netoeksportija, lõikelillede ja -lehtede netoimportija ning tema elustaimede ja lillekasvatustoodete kaubandusbilanss on plussis.

13 AUGUST 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Laadige alla

Õiguslikud alused

Elustaimi ja lillekasvatustooteid käsitlevad eeskirjad hõlmavad kõiki kombineeritud nomenklatuuri 6. peatüki alla kuuluvaid tooteid ning asjaomane sektor ise on hõlmatud põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrusega (EL) nr 1308/2013. Euroopa Komisjon jälgib tootmist, turgu ja kaubavooge selles sektoris.

Põllumajandustoodete ühise turukorralduse raames on Euroopa Komisjonil õigus:

  • aidata kohandada pakkumist turunõuetega ning võtta selle jaoks meetmeid, et parandada kvaliteeti, edendada paremat tootmis-, töötlemis- ja turustuskorraldust, hõlbustada turuhinnadünaamika jälgimist ning kujundada kasutatud tootmisvahenditel põhinevaid lühi- ja pikaajalisi prognoose;
  • nõuda põllumajandustoodete turgude haldamiseks teatavate toodete puhul impordilitsentse;
  • kinnitada igal aastal (enne turustamishooaega) puhkestaadiumis taimesibulate, varre- ja juuremugulate, mugulsibulate, juurmise lehekodarikuga lühivõsude ja risoomide (CN-koodi 0601 10 alla kuuluvad tooted) kolmandatesse riikidesse eksportimiseks üks või mitu miinimumhinda. Eespool nimetatud tooteid võib eksportida üksnes kindlaksmääratud miinimumhinnaga või sellest kõrgema hinnaga.

Seotud teave

Kombineeritud nomenklatuur

Komiteed

Selle tagamiseks, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all, on Euroopa Komisjoniga seotud erinevad komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid valdkondi nagu turuhindade areng ning elustaimede ja lillede tootmine ja nendega kauplemine ELis ning kolmandates riikides.