Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Komitety w dziedzinie rolnictwa

Podstawa prawna działania komitetów i protokoły posiedzeń

W skład komitetów wchodzą przedstawiciele krajów UE, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji. Dzięki komitetom Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze pod kontrolą krajów UE. Przepisy i zasady ogólne dotyczące komitetów określono w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011 dotyczącym procedury komitetowej.

 • Komitet ds. Wspólnej Polityki Rolnej – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Polityki Jakości w zakresie Produktów Rolnych, Wina i Napojów Spirytusowych – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Produkcji Ekologicznej – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Funduszy Rolniczych – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Płatności Bezpośrednich – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Sieci Danych na temat Zrównoważoności Gospodarstw Rolnych – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Aromatyzowanych Produktów Sektora Wina – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Napojów Spirytusowych – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).
 • Komitet ds. Ochrony, Opisu, Zbierania i Wykorzystania Zasobów Genetycznych w Rolnictwie – w rejestrze dokumentów procedury komitetowej można zapoznać się z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami z posiedzeń (porządki obrad, skrócone protokoły, arkusze głosowania i projekty środków/aktów wykonawczych).

Dokumenty

18 MARCA 2024
Privacy statement for meetings of agricultural committees

Aktualności