Skip to main content
Agriculture and rural development

Zoznamy Európskej únie v sektore vinohradníctva a vinárstva

Zoznamy požadované podľa právnych predpisov EÚ v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Zoznam 1

Styčné orgány členských štátov

Styčný orgán určený každou krajinou EÚ na kontakty s Európskou komisiou, styčné orgány iných krajín EÚ, ako aj krajín mimo EÚ v súvislosti s kontrolami a vzájomnou pomocou v sektore vinohradníctva a vinárstva.

26 SEPTEMBER 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Stiahnuť

[článok 40, článok 50 ods. 1 písm. e) a článok 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/273]

Zoznam 2

Vnútroštátne a/alebo regionálne orgány

Vnútroštátne a/alebo regionálne orgány krajín EÚ zodpovedné za zabezpečenie súladu s pravidlami Európskej únie v sektore vinohradníctva a vinárstva.

14 OKTÓBER 2019
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Stiahnuť

[článok 146 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]

Zoznam 3

Zodpovedné orgány

Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie úradnej analýzy, administratívneho certifikačného postupu a kontrol týkajúcich sa vstupnej a výstupnej evidencie a sprievodných dokladov.

6 JANUÁR 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Stiahnuť

[článok 50 ods. 1 písm. b) a článok 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/273]

Zoznam 4

Povolenia na výsadbu viniča

Príslušné orgány členských štátov EÚ udeľujúce povolenia na výsadbu viniča.

26 SEPTEMBER 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Stiahnuť

[článok 50 ods. 1 písm. c) a článok 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/273]

Zoznam 5

Vinohradnícky register a súpis

Príslušné orgány členských štátov EÚ, ktoré vedú a aktualizujú vinohradnícky register a predkladajú aktualizovaný súpis výrobného potenciálu.

26 SEPTEMBER 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Stiahnuť

[článok 50 ods. 1 písm. c) a článok 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/273]

Zoznam 6

Príslušné orgány tretích krajín

Príslušné orgány, určené laboratóriá a výrobcovia a spracovatelia vína oprávnení na vyhotovenie dokladov VI-1 na dovoz vína do EÚ v tretích krajinách.

31 JANUÁR 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.94 MB - PDF)
Stiahnuť

[článok 51 nariadenia (EÚ) 2018/273]

24 FEBRUÁR 2020
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(265.77 KB - PDF)
Stiahnuť

Zoznam 7

Styčné orgány tretích krajín

Styčný orgán určený každou krajinou mimo EÚ na prijímanie a zasielanie žiadostí o administratívnu pomoc v sektore vinohradníctva a vinárstva a na zastupovanie svojej krajiny v styku s Európskou komisiou a krajinami EÚ.

22 DECEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Stiahnuť

[článok 51 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/273]

Zoznam 8

Povolené muštové odrody

Muštové odrody povolené na výrobu a označovanie a obchodnú úpravu v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 81 a článku 120 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

26 SEPTEMBER 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(1.94 MB - PDF)
Stiahnuť
26 SEPTEMBER 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(1.73 MB - PDF)
Stiahnuť

[článok 50 ods. 1 písm. g) a článok 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/273]