Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:n viinialan viranomaisten yhteystietoluettelot

Viinialan EU-lainsäädännön edellyttämät luettelot

Luettelo 1

Jäsenvaltioiden yhteysviranomaiset

Jäsenvaltioiden yhteysviranomaiset, jotka vastaavat viinialan tarkastuksia ja keskinäistä avunantoa koskevista yhteyksistä komission, muiden EU-maiden yhteysviranomaisten ja kolmansien maiden kanssa. Kukin EU-maa nimeää yhden yhteysviranomaisen.

26 SYYSKUU 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 40 artikla, 50 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 51 artiklan 2 kohta)

Luettelo 2

Kansalliset ja/tai alueelliset viranomaiset

EU-maiden kansalliset ja/tai alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat Euroopan unionin viinialan sääntöjen noudattamisesta.

14 LOKAKUU 2019
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 1308/2013 146 artikla)

Luettelo 3

Vastaavat viranomaiset

Virallisten määritysten tekemisestä, hallinnollisesta sertifiointimenettelystä sekä saapuvien ja lähtevien erien rekisterien ja saateasiakirjojen tarkastuksista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.

6 TAMMIKUU 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 50 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 51 artiklan 2 kohta)

Luettelo 4

Viini-istutusten luvat

Viini-istutusten lupien myöntämisestä vastaavat EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset.

26 SYYSKUU 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 50 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 51 artiklan 2 kohta)

Luettelo 5

Viinitilarekisteri ja tuotantokykyselvitys

Viinitilarekisterin ylläpitämisestä ja päivittämisestä sekä tuotantokykyä koskevan ajantasaisen selvityksen toimittamisesta vastaavat EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset.

26 SYYSKUU 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 50 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 51 artiklan 2 kohta)

Luettelo 6

Kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset

EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaiset viranomaiset, nimetyt laboratoriot sekä viinituottajat ja -jalostajat, joilla on valtuudet laatia VI 1 -asiakirjoja viinien EU:hun tuontia varten.

31 TAMMIKUU 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.94 MB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 51 artikla)

24 HELMIKUU 2020
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(265.77 KB - PDF)
Lataa

Luettelo 7

Kolmansien maiden yhteysviranomaiset

EU:n ulkopuolisten maiden nimeämät yhteysviranomaiset, jotka vastaanottavat ja lähettävät edelleen pyynnöt, jotka koskevat hallinnollista apua viinialalla, ja jotka edustavat maataan yhteydenpidossa komissioon ja EU-maihin. Kukin EU:n ulkopuolinen maa nimeää yhden yhteysviranomaisen.

22 JOULUKUU 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 51 artiklan 1 kohdan d alakohta)

Luettelo 8

Hyväksytyt rypälelajikkeet

Rypälelajikkeet, joita saa käyttää viininvalmistuksessa ja mainita viinien merkinnöissä ja esillepanossa ja joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 81 artiklaa ja 120 artiklan 2 kohdan b alakohtaa.

26 SYYSKUU 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(1.94 MB - PDF)
Lataa
26 SYYSKUU 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(1.73 MB - PDF)
Lataa

(Asetuksen (EU) 2018/273 50 artiklan 1 kohdan g alakohta ja 51 artiklan 2 kohta)