Skip to main content
Agriculture and rural development

Euroopa Liidu veiniloetelud

Veine käsitlevate ELi õigusaktide kohaselt nõutavad loetelud

Loetelu nr 1

Liikmesriikide kontaktasutused

Kontaktasutus, mille iga ELi riik on määranud suhtlemiseks Euroopa Komisjoni ning teiste ELi riikide ja kolmandate riikide kontaktasutustega veinisektoris läbiviidavate kontrollide ja vastastikuse abi raames.

26. SEPTEMBER 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikkel 40, artikli 50 lõike 1 punkt e ja artikli 51 lõige 2)

Loetelu nr 2

Riiklikud ja/või piirkondlikud asutused

ELi riikide riiklikud ja/või piirkondlikud asutused, mis vastutavad Euroopa Liidu õigusnormide järgimise eest veinisektoris.

27. MÄRTS 2023
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 1308/2013 artikkel 146)

Loetelu nr 3

Vastutavad asutused

Ametlike analüüside, sertifitseerimise haldusmenetluste ning sissetulevate ja väljaminevate kaupade registrite ja saatedokumentidega seotud kontrollide teostamise eest vastutavad pädevad asutused.

11. JUULI 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikli 50 lõike 1 punkt b ja artikli 51 lõige 2)

Loetelu nr 4

Viinapuude istutuseks antavad load

ELi riikide pädevad asutused viinapuude istutuseks antavate lubade väljastamiseks.

26. SEPTEMBER 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikli 50 lõike 1 punkt c ja artikli 51 lõige 2)

Loetelu nr 5

Istandusregister ja tootmisvõimsuse ülevaade

ELi riikide pädevad asutused istandusregistri pidamiseks ja ajakohastamiseks ning tootmisvõimsuse ajakohastatud ülevaate esitamiseks.

26. SEPTEMBER 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikli 50 lõike 1 punkt c ja artikli 51 lõige 2)

Loetelu nr 6

Kolmandate riikide pädevad asutused

Kolmandate riikide pädevad asutused, määratud laborid ning veinitootjad ja -töötlejad, kes on volitatud koostama dokumente VI-1 veini importimiseks ELi.

21. AUGUST 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(1.98 MB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikkel 51)

17. APRILL 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(1.06 MB - PDF)
Laadige alla

Loetelu nr 7

Kolmandate riikide kontaktasutused

Kontaktasutus, mille iga kolmas riik on määranud vastu võtma ja edastama haldusabi taotlusi veinisektoris ning esindama oma riiki suhtluses Euroopa Komisjoni ja ELi riikidega.

22. DETSEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikli 51 punkt d)

Loetelu nr 8

Lubatud veiniviinamarjasordid

Veinisektoris tootmiseks ning märgistamiseks ja esitlemiseks lubatud veiniviinamarjasordid vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 81 ja artikli 120 lõike 2 punktile b.

13. VEEBRUAR 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(2.83 MB - PDF)
Laadige alla
13. VEEBRUAR 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(2.71 MB - PDF)
Laadige alla

(Määruse (EL) 2018/273 artikli 50 lõike 1 punkt g ja artikli 51 lõige 2)