Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Κατάλογοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του οίνου

Κατάλογοι που απαιτούνται βάσει της αμπελοοινικής νομοθεσίας της ΕΕ

Κατάλογος 1

Αρχές επαφής των κρατών μελών

Η αρχή επαφής που ορίζεται από κάθε χώρα της ΕΕ για τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρχές επαφής άλλων χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών στο πλαίσιο των ελέγχων και της αμοιβαίας συνδρομής στον αμπελοοινικό τομέα.

14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2023
List 1 – Member State liaison bodies

(Άρθρο 40, άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/273)

Κατάλογος 2

Εθνικές και/ή περιφερειακές αρχές

Οι εθνικές και/ή περιφερειακές αρχές των χωρών της ΕΕ που είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αμπελοοινικό τομέα.

25 ΜΑΡΤΊΟΥ 2024
List 2 – national and/or regional authorities

(Άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013)

Κατάλογος 3

Αρμόδιες αρχές

Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των επίσημων αναλύσεων, της διαδικασίας διοικητικής πιστοποίησης και των ελέγχων που αφορούν τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων και τα συνοδευτικά έγγραφα.

12 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024
List 3 – responsible authorities

(Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/273)

Κατάλογος 4

Άδειες για αμπελοφυτεύσεις

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση άδειας για αμπελοφυτεύσεις.

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2023
List 4 – authorisations for vine plantings

(Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/273)

Κατάλογος 5

Αμπελουργικό μητρώο και απογραφή

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για την τήρηση και την ενημέρωση αμπελουργικού μητρώου και για την υποβολή ενημερωμένης απογραφής του δυναμικού παραγωγής.

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2023
List 5 – vineyard register and inventory

(Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/273)

Κατάλογος 6

Αρμόδιοι φορείς τρίτων χωρών

Οι αρμόδιοι φορείς, τα οριζόμενα εργαστήρια και οι οινοπαραγωγοί και μεταποιητές οίνου τρίτων χωρών που έχουν λάβει έγκριση για τη σύνταξη των εγγράφων VI-1 για τις εισαγωγές οίνου στην ΕΕ.

26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2024
List 6 – third countries’ competent bodies

(Άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/273)

17 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

Κατάλογος 7

Αρχές επαφής τρίτων χωρών

Η αρχή επαφής που έχει οριστεί από κάθε τρίτη χώρα για τη λήψη και την προώθηση αιτημάτων διοικητικής συνδρομής και την εκπροσώπηση της χώρας της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ.

22 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022
List 7 – third country liaison bodies

(Άρθρο 51 παράγραφος δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/273)

Κατάλογος 8

Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για παραγωγή, επισήμανση και παρουσίαση στον αμπελοοινικό τομέα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 και του άρθρου 120 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(Άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/273)

Ειδήσεις