Skip to main content
Agriculture and rural development

Den Europæiske Unions vinlister

Lister, der kræves i henhold til EU-lovgivningen om vin

Liste 1

Medlemsstaters kontaktinstanser

Den kontaktinstans, som hvert EU-land har udpeget til forbindelser med EU-Kommissionen, andre EU- og tredjelandes kontaktinstanser i forbindelse med kontroller og gensidig bistand i vinsektoren.

26 SEPTEMBER 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Download

(Artikel 40, artikel 50, stk. 1, litra e), og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273)

Liste 2

Nationale og/eller regionale myndigheder

EU-landenes nationale og/eller regionale myndigheder, som skal føre kontrol med, at EU-bestemmelserne i vinsektoren overholdes.

14 OKTOBER 2019
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Download

(Artikel 146 i forordning (EU) nr. 1308/2013)

Liste 3

Ansvarlige myndigheder

Kompetente myndigheder, der har ansvaret for at foretage officielle analyser, den administrative certificeringsprocedure og kontroller i forbindelse med ind- og udgangsbøger og ledsagedokumenter.

6 JANUAR 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Download

(Artikel 50, stk. 1, litra b), og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273)

Liste 4

Tilladelser til plantning af vinstokke

EU-landenes kompetente myndigheder, der har ansvaret for at give tilladelse til plantning af vinstokke.

26 SEPTEMBER 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Download

(Artikel 50, stk. 1, litra c), og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273)

Liste 5

Fortegnelse over vindyrkningsarealer og opgørelse

EU-landenes kompetente myndigheder, der har ansvaret for at vedligeholde og ajourføre en fortegnelse over vindyrkningsarealer og for at indsende en ajourført oversigt over produktionskapaciteten.

26 SEPTEMBER 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Download

(Artikel 50, stk. 1, litra c), og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273)

Liste 6

Tredjelandes kompetente organer

Tredjelandes kompetente organer, udpegede laboratorier og vinproducenter og forarbejdningsvirksomheder, der er godkendt til at udfærdige VI 1-dokumenter for import af vin til EU.

31 JANUAR 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.94 MB - PDF)
Download

(Artikel 51 i forordning (EU) 2018/273)

24 FEBRUAR 2020
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(265.77 KB - PDF)
Download

Liste 7

Tredjelandes kontaktinstanser

Den kontaktinstans, som hvert tredjeland har udpeget til at modtage og videresende anmodninger om administrativ bistand i vinsektoren og repræsentere sit land over for Kommissionen og EU-landene.

22 DECEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Download

(Artikel 51, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/273)

Liste 8

Godkendte druesorter

Druesorter, der er godkendt til produktion og til mærkning og præsentation i vinsektoren, jf. artikel 81 og artikel 120, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

26 SEPTEMBER 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(1.94 MB - PDF)
Download
26 SEPTEMBER 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(1.73 MB - PDF)
Download

(Artikel 50, stk. 1, litra g), og artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) 2018/273)