Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Unijini popisi u sektoru vina

Popisi propisani zakonodavstvom Unije u sektoru vina

Popis 1.

Tijela za vezu država članica Unije

Tijela za vezu koje države članice Unije imenuju radi kontaktiranja s Europskom komisijom te tijela za vezu država članica Unije i zemalja izvan Unije u kontekstu kontrola i uzajamne pomoći u sektoru vina.

26 RUJAN 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Preuzimanje

(članak 40., članak 50. stavak 1. točka (e) i članak 51. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/273)

Popis 2.

Nacionalna i regionalna tijela

Nacionalna i regionalna tijela država članica Unije nadležna za osiguravanje usklađenosti s propisima Unije u sektoru vina.

14 LISTOPAD 2019
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Preuzimanje

(članak 146. Uredbe (EU) 1308/2013)

Popis 3.

Nadležna tijela

Tijela nadležna za provedbu službenih analiza, postupka administrativne potvrde i kontrola povezanih s ulaznim i izlaznim registrima i pratećim dokumentima.

6 SIJEČANJ 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Preuzimanje

(članak 50. stavak 1. točka (b) i članak 51. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/273)

Popis 4.

Odobrenja za sadnju vinove loze

Tijela država članica Unije nadležna za dodjelu odobrenja za sadnju vinove loze.

26 RUJAN 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Preuzimanje

(članak 50. stavak 1. točka (c) i članak 51. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/273)

Popis 5.

Registar vinograda i prikaz stanja

Tijela država članica Unije nadležna za vođenje i ažuriranje registra vinograda i za podnošenje ažuriranog inventara proizvodnog potencijala.

26 RUJAN 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Preuzimanje

(članak 50. stavak 1. točka (c) i članak 51. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/273)

Popis 6.

Nadležna tijela zemalja izvan Unije

Nadležna tijela zemalja izvan Unije, imenovani laboratoriji i proizvođači i prerađivači vina ovlašteni za sastavljanje dokumenata VI-1 za uvoz vina u Uniju.

31 SIJEČANJ 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.94 MB - PDF)
Preuzimanje

(članak 51. Uredbe (EU) 2018/273)

24 VELJAČA 2020
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(265.77 KB - PDF)
Preuzimanje

Popis 7.

Tijela za vezu zemalja izvan Unije

Tijela za vezu koje su zemlje izvan Unije imenovale radi primitka i prosljeđivanja zahtjeva za administrativnu pomoć u sektoru vina te radi predstavljanja matične zemlje u odnosima s Europskom komisijom i državama članicama Unije.

22 PROSINAC 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Preuzimanje

(članak 51. točka (d) Uredbe (EU) 2018/273)

Popis 8.

Odobrene sorte vinske loze

Sorte vinove loze odobrene za proizvodnju te za označivanje i predstavljanje u sektoru vina, u skladu s člankom 81. i člankom 120. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

26 RUJAN 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(1.94 MB - PDF)
Preuzimanje
26 RUJAN 2019
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(1.73 MB - PDF)
Preuzimanje

(članak 50. stavak 1. točka (g) i članak 51. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/273)