Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Seznamy Evropské unie v odvětví vína

Seznamy požadované podle právních předpisů EU o víně

Seznam 1

Kontaktní subjekty členských států

Kontaktní subjekt určený v každé zemi EU, aby odpovídal za kontakt s Evropskou komisí, kontaktními orgány dalších zemí EU a zemí mimo EU v rámci kontrol a vzájemné pomoci v odvětví vína.

14. PROSINCE 2023
List 1 – Member State liaison bodies

(článek 40, čl. 50 odst. 1 písm. e) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 2

Celostátní a regionální orgány

Celostátní a regionální orgány zemí EU odpovědné za zajišťování souladu s pravidly Unie v odvětví vína.

25. BŘEZNA 2024
List 2 – national and/or regional authorities

(článek 146 nařízení (EU) 1308/2013)

Seznam 3

Příslušné orgány

Příslušné orgány odpovědné za provádění úředních analýz, postupu správní certifikace a kontrol souvisejících s evidenčními knihami vstupů a výstupů a s průvodními doklady.

12. DUBNA 2024
List 3 – responsible authorities

(čl. 50 odst. 1 písm. b) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 4

Povolení pro výsadbu révy

Příslušné orgány zemí EU odpovědné za udělování povolení pro výsadbu révy.

8. PROSINCE 2023
List 4 – authorisations for vine plantings

(čl. 50 odst. 1 písm. c) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 5

Registr vinic a soupis

Příslušné orgány zemí EU odpovědné za vedení a aktualizaci registru vinic a za předkládání aktualizovaného soupisu produkčního potenciálu.

8. PROSINCE 2023
List 5 – vineyard register and inventory

(čl. 50 odst. 1 písm. c) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 6

Příslušné orgány třetích zemí

Příslušné orgány, autorizované laboratoře a producenti a zpracovatelé vína třetích zemí, kteří jsou oprávněni vystavovat doklady VI-1 pro dovoz vína do EU.

26. LEDNA 2024
List 6 – third countries’ competent bodies

(článek 51 nařízení (EU) 2018/273)

17. DUBNA 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

Seznam 7

Kontaktní subjekty třetích zemí

Kontaktní subjekt určený v každé zemi mimo EU, aby přijímal a předkládal žádosti o správní pomoc v odvětví vína a aby zastupoval svou zemi ve vztahu ke Komisi a k členským státům.

22. PROSINCE 2022
List 7 – third country liaison bodies

(čl. 51 písm. d) nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 8

Povolené moštové odrůdy

Moštové odrůdy povolené pro výrobu, označování a obchodní úpravu v odvětví vína podle článku 81 a čl. 120 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

10. LEDNA 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
10. LEDNA 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(čl. 50 odst. 1 písm. g) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Aktuality