Skip to main content
Agriculture and rural development

Seznamy Evropské unie v odvětví vína

Seznamy požadované podle právních předpisů EU o víně

Seznam 1

Kontaktní subjekty členských států

Kontaktní subjekt určený v každé zemi EU, aby odpovídal za kontakt s Evropskou komisí, kontaktními orgány dalších zemí EU a zemí mimo EU v rámci kontrol a vzájemné pomoci v odvětví vína.

26. ZÁŘÍ 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Stáhnout

(článek 40, čl. 50 odst. 1 písm. e) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 2

Celostátní a regionální orgány

Celostátní a regionální orgány zemí EU odpovědné za zajišťování souladu s pravidly Unie v odvětví vína.

27. BŘEZNA 2023
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Stáhnout

(článek 146 nařízení (EU) 1308/2013)

Seznam 3

Příslušné orgány

Příslušné orgány odpovědné za provádění úředních analýz, postupu správní certifikace a kontrol souvisejících s evidenčními knihami vstupů a výstupů a s průvodními doklady.

11. ČERVENCE 2023
List 3 – responsible authorities
English
(4.24 MB - PDF)
Stáhnout

(čl. 50 odst. 1 písm. b) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 4

Povolení pro výsadbu révy

Příslušné orgány zemí EU odpovědné za udělování povolení pro výsadbu révy.

26. ZÁŘÍ 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Stáhnout

(čl. 50 odst. 1 písm. c) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 5

Registr vinic a soupis

Příslušné orgány zemí EU odpovědné za vedení a aktualizaci registru vinic a za předkládání aktualizovaného soupisu produkčního potenciálu.

26. ZÁŘÍ 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Stáhnout

(čl. 50 odst. 1 písm. c) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 6

Příslušné orgány třetích zemí

Příslušné orgány, autorizované laboratoře a producenti a zpracovatelé vína třetích zemí, kteří jsou oprávněni vystavovat doklady VI-1 pro dovoz vína do EU.

21. SRPNA 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(1.98 MB - PDF)
Stáhnout

(článek 51 nařízení (EU) 2018/273)

17. DUBNA 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(1.06 MB - PDF)
Stáhnout

Seznam 7

Kontaktní subjekty třetích zemí

Kontaktní subjekt určený v každé zemi mimo EU, aby přijímal a předkládal žádosti o správní pomoc v odvětví vína a aby zastupoval svou zemi ve vztahu ke Komisi a k členským státům.

22. PROSINCE 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Stáhnout

(čl. 51 písm. d) nařízení (EU) 2018/273)

Seznam 8

Povolené moštové odrůdy

Moštové odrůdy povolené pro výrobu, označování a obchodní úpravu v odvětví vína podle článku 81 a čl. 120 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

13. ÚNORA 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(2.83 MB - PDF)
Stáhnout
13. ÚNORA 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(2.71 MB - PDF)
Stáhnout

(čl. 50 odst. 1 písm. g) a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273)