Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

EU:s vinlistor

Listor som krävs enligt EU:s vinlagstiftning

Lista 1

Kontaktinstanser i EU-länderna

Den kontaktinstans som har utsetts av varje EU-land för kontakter med EU-kommissionen och övriga kontaktinstanser i och utanför EU i samband med kontroller och ömsesidigt bistånd inom vinsektorn.

18 OKTOBER 2023
List 1 – Member State liaison bodies
English
(230.85 KB - PDF)
Ladda ner

(Artiklarna 40, 50.1 e och 51.2 i förordning 2018/273)

Lista 2

Nationella och/eller regionala myndigheter

EU-ländernas nationella och/eller regionala myndigheter ansvarar för att EU:s regler inom vinsektorn efterlevs.

17 NOVEMBER 2023
List 2 – national and/or regional authorities
English
(614.39 KB - PDF)
Ladda ner

(Artikel 146 i förordning 1308/2013)

Lista 3

Ansvariga myndigheter

Behöriga myndigheter som ansvarar för officiella analyser, administrativa certifieringsförfaranden och kontroller som rör register och följedokument.

28 NOVEMBER 2023
List 3 – responsible authorities
English
(3.48 MB - PDF)
Ladda ner

(Artiklarna 50.1 b och 51.2 i förordning 2018/273)

Lista 4

Tillstånd för plantering av vinstockar

Myndigheter i EU-länderna som är behöriga att bevilja tillstånd för plantering av vinstockar.

17 NOVEMBER 2023
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(320.1 KB - PDF)
Ladda ner

(Artiklarna 50.1 c och 51.2 i förordning 2018/273)

Lista 5

Vinodlingsregister och inventering

Myndigheter i EU-länderna som är behöriga att föra och uppdatera ett vinodlingsregister och lämna in en uppdaterad inventering av produktionskapaciteten.

17 NOVEMBER 2023
List 5 – vineyard register and inventory
English
(319.92 KB - PDF)
Ladda ner

(Artiklarna 50.1 c och 51.2 i förordning 2018/273)

Lista 6

Behöriga organ och myndigheter i länder utanför EU

Behöriga organ och myndigheter, godkända laboratorier och godkända vinproducenter och bearbetningsföretag som har befogenhet att utfärda VI-1-dokument för vinimport till EU.

19 OKTOBER 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(1.99 MB - PDF)
Ladda ner

(Artikel 51 i förordning 2018/273)

17 APRIL 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(1.06 MB - PDF)
Ladda ner

Lista 7

Kontaktinstanser i länder utanför EU

Den kontaktinstans som har utsetts av varje land utanför EU för att ta emot och vidarebefordra ansökningar om administrativt stöd inom vinsektorn och att företräda sitt land gentemot kommissionen och medlemsländerna.

22 DECEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Ladda ner

(Artikel 51.d i förordning 2018/273)

Lista 8

Godkända druvsorter

Godkända druvsorter, märkning och presentation inom vinsektorn, i enlighet med artiklarna 81 och 120.2 b i förordning 1308/2013.

30 OKTOBER 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(3.26 MB - PDF)
Ladda ner
30 OKTOBER 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(2.79 MB - PDF)
Ladda ner

(Artiklarna 50.1 g och 51.2 i förordning 2018/273)