Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Az Európai Unió borágazati jegyzékei

A borágazatra vonatkozó uniós jogszabályokban előírt jegyzékek

1. jegyzék

Tagállami kapcsolattartó szervek

Az egyes uniós országok által kijelölt kapcsolattartó szervek, amelyek a borágazatban megvalósuló ellenőrzések és kölcsönös segítségnyújtás tekintetében felelősek az Európai Bizottsággal, valamint más uniós és nem uniós országok kapcsolattartó szerveivel való kapcsolattartásért.

2023. DECEMBER 14.
List 1 – Member State liaison bodies

(Az (EU) 2018/273 rendelet 40. cikke, 50. cikke (1) bekezdésének e) pontja és 51. cikkének (2) bekezdése)

2. jegyzék

Nemzeti és/vagy regionális hatóságok

Az uniós tagállamoknak a borágazatra vonatkozó uniós szabályok betartásának biztosításáért felelős nemzeti és/vagy regionális hatóságai.

2024. MÁRCIUS 25.
List 2 – national and/or regional authorities

(Az 1308/2013/EU rendelet 146. cikke)

3. jegyzék

Felelős hatóságok

A hivatalos analízisek, a közigazgatási tanúsítási folyamat, valamint a bevételezési és kiadási nyilvántartásokra és a kísérőokmányokra vonatkozó ellenőrzések elvégzéséért felelős illetékes hatóságok.

2024. ÁPRILIS 12.
List 3 – responsible authorities

(Az (EU) 2018/273 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 51. cikkének (2) bekezdése)

4. jegyzék

Szőlőtelepítési engedélyek

Az uniós tagállamok szőlőtelepítési engedélyek megadásáért felelős illetékes hatóságai.

2023. DECEMBER 8.
List 4 – authorisations for vine plantings

(Az (EU) 2018/273 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 51. cikkének (2) bekezdése)

5. jegyzék

Szőlőkataszter és jegyzék

Az uniós tagállamoknak a szőlőkataszter vezetéséért és aktualizálásáért, valamint a termelési potenciálra vonatkozó, naprakésszé tett jegyzék benyújtásáért felelős illetékes hatóságai.

2023. DECEMBER 8.
List 5 – vineyard register and inventory

(Az (EU) 2018/273 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 51. cikkének (2) bekezdése)

6. jegyzék

Harmadik országok illetékes szervei

A nem uniós országok illetékes szervei, kijelölt laboratóriumai, valamint az EU-ba irányuló borbehozatalra vonatkozó VI-1 okmányok kiállítására felhatalmazott bortermelői és -feldolgozói.

2024. JANUÁR 26.
List 6 – third countries’ competent bodies

(Az (EU) 2018/273 rendelet 51. cikke)

2023. ÁPRILIS 17.
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

7. jegyzék

Harmadik országok kapcsolattartó szervei

Az egyes nem uniós országok által kijelölt, a borágazati igazgatási segítségnyújtás iránti kérések fogadásáért és továbbításáért, valamint az adott országnak a Bizottság és az uniós országok felé történő képviseletéért felelős kapcsolattartó szervek.

2022. DECEMBER 22.
List 7 – third country liaison bodies

(Az (EU) 2018/273 rendelet 51. cikkének d) pontja)

8. jegyzék

Engedélyezett borszőlőfajták

Az 1308/2013/EU rendelet 81. cikke és 120. cikke (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában a borágazatban termelésre, címkézésre és kiszerelésre engedélyezett borszőlőfajták.

2024. JANUÁR 10.
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
2024. JANUÁR 10.
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(Az (EU) 2018/273 rendelet 50. cikke (1) bekezdésének g) pontja és 51. cikkének (2) bekezdése)

Hírek