Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Europos Sąjungos vyno sektoriaus sąrašai

Sąrašai, kurių reikalaujama pagal ES vyno sektoriaus teisės aktus

1 sąrašas

Valstybių narių ryšių palaikymo įstaigos

Kiekvienos ES šalies paskirta ryšių palaikymo įstaiga ryšiams su Europos Komisija palaikyti, kitos ES ir ES nepriklausančių šalių ryšių palaikymo įstaigos patikroms atlikti ir savitarpio pagalbai vyno sektoriuje teikti.

2023 M. GRUODŽIO 14 D.
List 1 – Member State liaison bodies

(Reglamento (ES) 2018/273 40 straipsnis, 50 straipsnio 1 dalies e punktas ir 51 straipsnio 2 dalis)

2 sąrašas

Nacionalinės ir (arba) regioninės valdžios institucijos

Už Europos Sąjungos taisyklių vyno sektoriuje laikymosi užtikrinimą atsakingos ES šalių nacionalinės ir (arba) regioninės valdžios institucijos.

2024 M. KOVO 25 D.
List 2 – national and/or regional authorities

(Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 146 straipsnis)

3 sąrašas

Atsakingos institucijos

Už oficialią analizę, administracinę sertifikavimo procedūrą ir su įvežimo bei išvežimo operacijų registrais ir lydimaisiais dokumentais susijusias patikras atsakingos kompetentingos institucijos.

2024 M. BALANDŽIO 12 D.
List 3 – responsible authorities

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies b punktas ir 51 straipsnis 2 dalis)

4 sąrašas

Leidimai sodinti vynmedžius

Už leidimų sodinti vynmendžius išdavimą atsakingos ES šalių kompetentingos institucijos.

2023 M. GRUODŽIO 8 D.
List 4 – authorisations for vine plantings

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies c punktas ir 51 straipsnis 2 dalis)

5 sąrašas

Vynuogynų registras ir sąrašas

Už vynuogynų registro tvarkymą bei atnaujinimą ir atnaujinto gamybos pajėgumų sąrašo pateikimą atsakingos ES šalių kompetentingos institucijos.

2023 M. GRUODŽIO 8 D.
List 5 – vineyard register and inventory

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies c punktas ir 51 straipsnis 2 dalis)

6 sąrašas

Trečiųjų šalių kompetentingos institucijos

Už VI-1 vyno importo į ES dokumentų rengimą atsakingos ES nepriklausančių šalių kompetentingos institucijos, paskirtosios laboratorijos ir įgalioti vyno gamintojai bei perdirbėjai.

2024 M. SAUSIO 26 D.
List 6 – third countries’ competent bodies

(Reglamento (ES) 2018/273 51 straipsnis)

2023 M. BALANDŽIO 17 D.
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

7 sąrašas

Trečiųjų šalių ryšių palaikymo įstaigos

Kiekvienos ES nepriklausančios šalies paskirta ryšių palaikymo įstaiga, kuri gauna ir perduoda prašymus dėl administracinės pagalbos vyno sektoriuje ir atstovauja savo šaliai palaikydama ryšius su Europos Komisija bei ES šalimis.

2022 M. GRUODŽIO 22 D.
List 7 – third country liaison bodies

(Reglamento (ES) 2018/273 51 straipsnio d punktas)

8 sąrašas

Patvirtintos vynuogių veislės

Vyninių vynuogių veislės, kurias leidžiama naudoti vyno gamybai, taip pat ženklinant ir pateikiant vyno sektoriuje, taikant ES reglamento (ES) Nr. 1308/2013 81 straipsnį ir 120 straipsnio 2 dalies b punktą.

2024 M. SAUSIO 10 D.
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
2024 M. SAUSIO 10 D.
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies g punktas ir 51 straipsnio 2 dalis)

Naujienos