Skip to main content
Agriculture and rural development

Europos Sąjungos vyno sektoriaus sąrašai

Sąrašai, kurių reikalaujama pagal ES vyno sektoriaus teisės aktus

1 sąrašas

Valstybių narių ryšių palaikymo įstaigos

Kiekvienos ES šalies paskirta ryšių palaikymo įstaiga ryšiams su Europos Komisija palaikyti, kitos ES ir ES nepriklausančių šalių ryšių palaikymo įstaigos patikroms atlikti ir savitarpio pagalbai vyno sektoriuje teikti.

26 RUGSĖJIS 2019
List 1 – Member State liaison bodies
English
(459.64 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 40 straipsnis, 50 straipsnio 1 dalies e punktas ir 51 straipsnio 2 dalis)

2 sąrašas

Nacionalinės ir (arba) regioninės valdžios institucijos

Už Europos Sąjungos taisyklių vyno sektoriuje laikymosi užtikrinimą atsakingos ES šalių nacionalinės ir (arba) regioninės valdžios institucijos.

27 KOVAS 2023
List 2 – national and/or regional authorities
English
(1.03 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 146 straipsnis)

3 sąrašas

Atsakingos institucijos

Už oficialią analizę, administracinę sertifikavimo procedūrą ir su įvežimo bei išvežimo operacijų registrais ir lydimaisiais dokumentais susijusias patikras atsakingos kompetentingos institucijos.

11 BALANDIS 2023
List 3 – responsible authorities
English
(2.78 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies b punktas ir 51 straipsnis 2 dalis)

4 sąrašas

Leidimai sodinti vynmedžius

Už leidimų sodinti vynmendžius išdavimą atsakingos ES šalių kompetentingos institucijos.

26 RUGSĖJIS 2019
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(286.91 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies c punktas ir 51 straipsnis 2 dalis)

5 sąrašas

Vynuogynų registras ir sąrašas

Už vynuogynų registro tvarkymą bei atnaujinimą ir atnaujinto gamybos pajėgumų sąrašo pateikimą atsakingos ES šalių kompetentingos institucijos.

26 RUGSĖJIS 2019
List 5 – vineyard register and inventory
English
(287.86 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies c punktas ir 51 straipsnis 2 dalis)

6 sąrašas

Trečiųjų šalių kompetentingos institucijos

Už VI-1 vyno importo į ES dokumentų rengimą atsakingos ES nepriklausančių šalių kompetentingos institucijos, paskirtosios laboratorijos ir įgalioti vyno gamintojai bei perdirbėjai.

24 KOVAS 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(2.95 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 51 straipsnis)

17 BALANDIS 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(1.06 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

7 sąrašas

Trečiųjų šalių ryšių palaikymo įstaigos

Kiekvienos ES nepriklausančios šalies paskirta ryšių palaikymo įstaiga, kuri gauna ir perduoda prašymus dėl administracinės pagalbos vyno sektoriuje ir atstovauja savo šaliai palaikydama ryšius su Europos Komisija bei ES šalimis.

22 GRUODIS 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 51 straipsnio d punktas)

8 sąrašas

Patvirtintos vynuogių veislės

Vyninių vynuogių veislės, kurias leidžiama naudoti vyno gamybai, taip pat ženklinant ir pateikiant vyno sektoriuje, taikant ES reglamento (ES) Nr. 1308/2013 81 straipsnį ir 120 straipsnio 2 dalies b punktą.

13 VASARIS 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(2.83 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
13 VASARIS 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(2.71 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

(Reglamento (ES) 2018/273 50 straipsnio 1 dalies g punktas ir 51 straipsnio 2 dalis)