Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Seznami vin Evropske unije

Seznami v skladu z zakonodajo EU o vinu

Seznam 1

Organi za zvezo držav članic

Organ za zvezo, ki ga vsaka država EU imenuje za stike z Evropsko komisijo, organi za zvezo iz drugih držav EU in držav, ki niso članice EU, v okviru pregledov in medsebojne pomoči v vinskem sektorju.

14. DECEMBER 2023
List 1 – Member State liaison bodies

(členi 40, 50(1)(e) in 51(2) Uredbe EU 2018/273)

Seznam 2

Organi na nacionalni in/ali regionalni ravni

Nacionalni in/ali regionalni organi držav EU, odgovorni za zagotavljanje skladnosti s pravili Evropske unije v vinskem sektorju.

25. MAREC 2024
List 2 – national and/or regional authorities

(člen 146 Uredbe EU 1308/2013)

Seznam 3

Odgovorni organi

Pristojni organi, ki so odgovorni za izvajanje uradnih analiz, upravni postopek certificiranja in preglede v zvezi z registrom o prejemu in izdaji in spremnimi dokumenti.

22. APRIL 2024
List 3 – responsible authorities

(člena 50(1)(b) in 51(2) Uredbe EU 2018/273)

Seznam 4

Dovoljenja za zasaditev vinske trte

Pristojni organi držav EU za izdajo dovoljenj za zasaditev vinske trte.

8. DECEMBER 2023
List 4 – authorisations for vine plantings

(člena 50(1)(c) in 51(2) Uredbe EU 2018/273)

Seznam 5

Register vinogradov in popis

Pristojni organi držav EU za vodenje in posodabljanje registra vinogradov ter za predložitev posodobljenega popisa pridelovalnega potenciala.

8. DECEMBER 2023
List 5 – vineyard register and inventory

(člena 50(1)(c) in 51(2) Uredbe EU 2018/273)

Seznam 6

Pristojni organi tretjih držav

Pristojni organi držav, ki niso članice EU, pooblaščeni laboratoriji in pooblaščeni proizvajalci in predelovalci vina za pripravo dokumentov VI-1 za uvoz vina v EU.

8. MAJ 2024
List 6 – third countries’ competent bodies

(člen 51 Uredbe EU 2018/273)

17. APRIL 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

Seznam 7

Organi za zvezo tretjih držav

Organ za zvezo, ki ga vsaka država, ki ni članica EU, imenuje za prejemanje in posredovanje prošenj za upravno pomoč v vinskem sektorju ter zastopanje države v odnosu do Evropske komisije in držav EU.

22. DECEMBER 2022
List 7 – third country liaison bodies

(člen 51(d) Uredbe EU 2018/273)

Seznam 8

Odobrene sorte vinske trte

Sorte vinske trte, odobrene za proizvodnjo, označevanje in predstavitev v vinskem sektorju na podlagi člena 81 in člena 120(2)(b) Uredbe EU 1308/2013.

24. APRIL 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
24. APRIL 2024
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(člena 50(1)(g) in 51(2) Uredbe EU 2018/273)

Novice