Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Listele legate de sectorul vitivinicol din Uniunea Europeană

Listele obligatorii prevăzute de legislația UE în domeniul vinului

Lista 1

Organismele de legătură ale statelor membre

Organismul de legătură desemnat de fiecare țară din UE pentru a stabili contacte cu Comisia Europeană, cu organismele de legătură ale altor țări din UE și din afara ei, în contextul controalelor și al asistenței reciproce în sectorul vitivinicol.

18 OCTOMBRIE 2023
List 1 – Member State liaison bodies
English
(230.85 KB - PDF)
Descărcați

[Articolul 40, articolul 50 alineatul (1) litera (e) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/273]

Lista 2

Autoritățile naționale și/sau regionale

Autoritățile naționale și/sau regionale din țările UE care răspund de asigurarea respectării normelor Uniunii Europene în sectorul vitivinicol.

17 NOIEMBRIE 2023
List 2 – national and/or regional authorities
English
(614.39 KB - PDF)
Descărcați

(Articolul 146 din Regulamentul UE 1308/2013)

Lista 3

Autoritățile competente

Autoritățile competente responsabile cu efectuarea analizelor oficiale, a procedurii administrative de certificare și a controalelor legate de registrul de intrări și ieri și de documentele însoțitoare.

28 NOIEMBRIE 2023
List 3 – responsible authorities
English
(3.48 MB - PDF)
Descărcați

[Articolul 50 alineatul (1) litera (b) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/273]

Lista 4

Autorizații pentru plantări de viță de vie

Autoritățile competente din țările UE pentru acordarea de autorizații pentru plantări de viță de vie.

17 NOIEMBRIE 2023
List 4 – authorisations for vine plantings
English
(320.1 KB - PDF)
Descărcați

[Articolul 50 alineatul (1) litera (c) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/273]

Lista 5

Registrul plantațiilor viticole și inventarul

Autoritățile din statele membre ale UE competente să țină și să actualizeze un registru vitivinicol și să transmită un inventar actualizat al potențialului productiv.

17 NOIEMBRIE 2023
List 5 – vineyard register and inventory
English
(319.92 KB - PDF)
Descărcați

[Articolul 50 alineatul (1) litera (c) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/273]

Lista 6

Organisme competente ale țărilor terțe

Organismele competente ale țărilor terțe, laboratoarele desemnate și producătorii și procesatorii de vinuri autorizați să întocmească documentele VI-1 pentru importurile de vin în UE.

19 OCTOMBRIE 2023
List 6 – third countries’ competent bodies
English
(1.99 MB - PDF)
Descărcați

(Articolul 51 din Regulamentul UE 2018/273)

17 APRILIE 2023
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries
English
(1.06 MB - PDF)
Descărcați

Lista 7

Organismele de legătură din țări terțe

Organismul de legătură desemnat de fiecare țară din afara UE pentru a primi și transmite cererile de asistență administrativă în sectorul vitivinicol și pentru a-și reprezenta țara în fața Comisiei Europene și a țărilor UE.

22 DECEMBRIE 2022
List 7 – third country liaison bodies
English
(194.59 KB - PDF)
Descărcați

[Articolul 51 litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/273]

Lista 8

Soiuri autorizate de struguri de vinificație

Soiurile de struguri de vinificație autorizate pentru producție și pentru etichetare și prezentare în sectorul vitivinicol, în aplicarea articolului 81 și a articolului 120 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

30 OCTOMBRIE 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
English
(3.26 MB - PDF)
Descărcați
30 OCTOMBRIE 2023
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety
English
(2.79 MB - PDF)
Descărcați

[Articolul 50 alineatul (1) litera (g) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/273]